Beleggingsideeën

In onze continue research naar beleggingsideeën lopen wij regelmatig tegen proposities aan met een tijdelijk karakter. Vaak heeft dit betrekking op vastgoedprojecten of private equity. De omvang van het project is dan de beperkende factor. Het tijdelijke karakter kan echter ook zijn ingegeven door de fase waarin de economische cyclus zich bevindt. Als Satellites kunnen dergelijke beleggingen een nuttige rol vervullen en wij brengen deze daarom regelmatig onder de aandacht bij onze relaties.

Beleggen in de kraamkamer van startups

Geen robotstofzuiger, ook geen robotgrasmaaier, maar… Een robot die onkruid wiedt! Dit is een voorbeeld van een van de startups die dit jaar het licht zag en waar nu in deelgenomen kan worden. Normaal gesproken krijg je nooit de kans om in zo’n vroeg stadium mee te investeren in startups. De financiering van de startende ondernemer wordt dan meestal ingevuld met informeel kapitaal... Lees verder

Beleggen in gezondheidszorg

Beleggen in gezondheidszorg kan een interessante thematische aanvulling zijn op breed gespreide beleggingsportefeuilles. De rendementen zijn goed en robuust en de koersen zijn relatief stabiel. Waarom beleggen in gezondheidszorg? Structurele factoren De bevolking vergrijst. Binnen 25 jaar zal de wereldbevolking ouder dan 65 jaar verdubbeld zijn en 30% van hen zal ouder zijn dan 80 jaar ... Lees verder

Beleggen in woonruimte voor studenten

Vastgoedobligatie met jaarlijks 5% rente plus winstdeling waardoor het jaarrendement kan oplopen tot 7 à 8%. De rente wordt op kwartaalbasis uitgekeerd of bijgeschreven op de hoofdsom. Algemeen Gezien de onrust op de effectenbeurzen enerzijds en de lage rendementen op veilige beleggingen anderzijds, zijn veel beleggers op zoek naar alternatieven. Verhuurde woonruimte is zo’n alternatief. De ... Lees verder

Beleggen met impact en betrokkenheid

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor duurzaam beleggen. Een belangrijke aanjager hiervan is uiteraard de klimaatcrisis, die voor steeds meer mensen voelbaar is. Behalve in het aanpassen van je consumptiepatroon kun je verandering ook bewerkstelligen door je geld duurzaam aan het werk te zetten. Ook vanuit overheidswege zijn er steeds meer initiatieven om dit te ondersteunen. Het... Lees verder

Beleggen met impact in microkredieten

Rendementsverwachting (1-3jr) van 2,5 - 3,5%; zeer lage volatiliteit (< 2%); zeer lage correlatie met andere vermogenscategorieën. Algemeen Behalve het feit dat met microfinanciering kleine ondernemers in minder ontwikkelde economieën kunnen worden geholpen en u daarmee impact creëert, heeft microfinanciering ook een aantal beleggingstechnische voordelen. En dan vooral in tijden van... Lees verder

Breed gespreid beleggen in Private Equity

Beleggen in Private equity staat de laatste jaren enorm in de belangstelling. Enerzijds heeft dit te maken met de goede rendementen die gerealiseerd worden en anderzijds met het relatief rustige koersverloop tijdens de beleggingsperiode zelf. Pas na afloop van een investeringstermijn, meestal 3 tot 7 jaar, wordt duidelijk wat het resultaat is, zowel positief als negatief. Een nadeel ten... Lees verder

De toekomst is aan slimme materialen en productiemethoden

In het streven naar een duurzamere toekomst speelt niet alleen duurzaam opgewekte energie een rol, maar even zozeer duurzame grondstoffen en productiemethodes. De auto-industrie is een goed voorbeeld. Het eindproduct, een auto die op schone energie rijdt en daardoor minder of geen co2 uitstoot lijkt al snel bijzonder duurzaam. Hoe staat het echter met de materialen waaruit deze auto is... Lees verder

Hout, het “nieuwe” materiaal

In de zoektocht naar nieuwe en schone materialen, het liefst niet uit fossiele grondstoffen zoals kunststoffen vervaardigd, komt hout steeds meer naar voren als bruikbaar alternatief. Bedrijven die in deze sector werkzaam zijn profiteren van de verschuiving van plastic verpakkingsmaterialen naar papieren equivalenten. Daarnaast wordt houtskeletbouw steeds populairder, zeker nu ook zeer hoge... Lees verder

Inclusief beleggen in Nederlands MKB

Dit is beleggen in ondernemingen die hun kracht ontlenen aan divers samengestelde managementteams. In enge zin gaat het dan om een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen. In ruimere zin gaat het om de combinatie van verschillende mensen, invalshoeken, prioriteiten en leiderschapsvisies. Dit uitgangspunt komt geenszins in de plaats van strak financieel management, oog voor... Lees verder

Investeer mee in de verzilvering van overwaarde en creëer een interessante kasstroom

In een notedop: Het voorschotrendement bedraagt 3% op jaarbasis Het totaal verwacht rendement is 5,64% IRR (Internal Rate of Return) Verkoopopbrengsten worden verwacht vanaf jaar 5 met uitloop tot jaar 13 De minimum investering bedraagt € 100.000. Hoe maak je overwaarde te gelde? Een groot probleem voor veel ouderen is dat hun vermogen in hun huis zit. Na hun pensionering... Lees verder

Investeren in biodiversiteit

Verschraling van landbouwgronden en monocultuur hebben geleid tot een enorme aantasting van de biodiversiteit. Insecten sterven bij bosjes uit, waardoor het de vraag is wat we op termijn overhouden aan natuur. The next big disaster wordt het al genoemd, met een nog grotere negatieve impact op de natuur dan de opwarming van de aarde. Op kleine schaal proberen mensen hier iets aan te doen... Lees verder

Investeren in de financiering van Nederlands mkb

Looptijden 1 – 3 jaar; rentevergoeding 5,5% - 6,5% op jaarbasis; per maand uitbetaald. Vooral kleinere tot middelgrote ondernemingen hebben vaak moeite om financiering bij banken aan te trekken. De benodigde bedragen zijn over het algemeen lager dan bij grote ondernemingen, waardoor het voor banken met hun dure kredietspecialisten minder interessant wordt. Dit hoeft dus niets te zeggen... Lees verder

Investeren in debiteurenfinanciering van Nederlands mkb

Looptijden 0,5 - 5 jaar; rentevergoeding 5% - 7% op jaarbasis. Kleinere tot middelgrote ondernemingen hebben vaak moeite om financiering bij banken aan te trekken. De benodigde financiering is over het algemeen lager dan bij grote ondernemingen, waardoor het voor banken met hun dure kredietspecialisten minder interessant wordt. Dit hoeft dus niets te zeggen over de gezondheid of de... Lees verder

Investeren in een hypothecaire lening voor zorgvastgoed

Looptijd 4 jaar; rentevergoeding 5,5% op jaarbasis bij een minimale inleg van €100.000; maandelijkse uitbetaling van rente; hypotheekrecht en debiteurenverpanding als zekerheden. Bent u op zoek naar een rustige belegging met regelmatige uitkeringen en een overzienbare looptijd, dan kan dit beleggingsidee interessant zijn voor u. U leent uw geld uit aan een fonds dat op haar beurt doorleent ... Lees verder

Vermogensgroeiplan voor kinderen vanaf 18 jaar

Eenvoudig beleggingsconcept met periodieke inleg en duurzaam karakter. Beschikbaar in de beleggingsprofielen: defensief, neutraal en offensief. Uitstekend geschikt voor jongvolwassenen die willen kennismaken met beleggen met de vertrouwde ondersteuning van uw eigen adviseurs. Lange beleggingshorizon Uzelf heeft voldoende beleggingsvermogen om gebruik te maken van professionele... Lees verder

Woninggroeifonds – Middenhuursegment

Vastgoedparticipatie met ca. 4,5% interimdividend + slotuitkering. Een nieuwe emissie wordt binnenkort verwacht. Algemeen Gezien de onrust op de effectenbeurzen enerzijds en de lage rendementen op veilige beleggingen anderzijds, zijn veel beleggers op zoek naar alternatieven. Verhuurde woonruimte kan zo’n alternatief zijn. De directe rendementen zijn redelijk constant en tussentijdse... Lees verder

Wilt u meer informatie over een van deze proposities, dan kunt u dit aanvragen via de contactknop in het menu of bellen met uw contactpersoon binnen CapitalCare Company.

  • Bent u nog geen relatie van ons kantoor?

    Ook dan staan wij u graag te woord. Wij bieden echter geen losse financiële producten aan. Beleggen in deze ideeën kan alleen als onderdeel van het CapitalCare Vermogensplan of het CapitalCare Beleggingsplan. Meer informatie over deze arrangementen en over onze werkwijze treft u aan op de pagina Vermogensplan.

    Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze beleggingsideeën dan kunt u zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (onderaan de pagina) of regelmatig deze rubriek bekijken.