Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

Beleggingsideeën

In onze continue research naar beleggingsideeën lopen wij regelmatig tegen proposities aan met een tijdelijk karakter. Vaak heeft dit betrekking op vastgoedprojecten of private equity. De omvang van het project is dan de beperkende factor. Het tijdelijke karakter kan echter ook zijn ingegeven door de fase waarin de economische cyclus zich bevindt. Als Satellites kunnen dergelijke beleggingen een nuttige rol vervullen en wij brengen deze daarom regelmatig onder de aandacht bij onze relaties.

Beleggen met impact in microkredieten

Rendementsverwachting (1-3jr) van 2,5 - 3,5%; zeer lage volatiliteit (< 2%); zeer lage correlatie met andere vermogenscategorieën. Algemeen Behalve het feit dat met microfinanciering kleine ondernemers in minder ontwikkelde economieën kunnen worden geholpen en u daarmee impact creëert, heeft microfinanciering ook een aantal beleggingstechnische voordelen. En dan vooral in tijden van... Lees verder

Verhuurde woonruimte voor studenten en starters

Vastgoedobligatie met 4 tot 5% direct rendement (uitkering per kwartaal) en jaarlijkse winstdeling, oplopend tot 7 à 8% totaalrendement. Algemeen Gezien de onrust op de effectenbeurzen enerzijds en de lage rendementen op veilige beleggingen anderzijds, zijn veel beleggers op zoek naar alternatieven. Verhuurde woonruimte kan zo’n alternatief zijn. De directe rendementen zijn redelijk... Lees verder

Zorgwoningvastgoed

Direct uitkeerbaar rendement ca. 5,5% per jaar (uitkering per kwartaal). Met beoogde waardestijging bij verkoop wordt een gemiddeld jaarlijks totaalrendement van 7,4% verwacht. AFM toezicht. Algemeen Gezien de onrust op de effectenbeurzen enerzijds en de lage rendementen op veilige beleggingen anderzijds, zijn veel beleggers op zoek naar alternatieven. Verhuurde woonruimte kan zo’n... Lees verder

Wilt u meer informatie over een van deze proposities, dan kunt u dit aanvragen via de contactknop in het menu of bellen met uw contactpersoon binnen CapitalCare Company.

  • Bent u nog geen relatie van ons kantoor?

    Het minimum investeringsbedrag voor beleggers die nog geen relatie zijn van ons kantoor bedraagt € 50.000. Zij betalen een vergoeding voor ons investeringsadvies van 1% van het investeringsbedrag met een minimum van € 700,- (excl. Btw). Ter ondersteuning van dit investeringsadvies en om te voldoen aan onze zorgplicht jegens u wordt een Dynamisch Cliëntprofiel opgesteld. Ten behoeve hiervan ontvangt u een inventarisatieformulier. Wij ontvangen dit graag zoveel mogelijk ingevuld weer retour. Bij onduidelijkheden nemen wij contact met u op om dit nader te onderzoeken.

    Mocht na evaluatie blijken dat wij de investering niet bij uw beleggingsprofiel vinden passen of ziet u om andere redenen af van de investering, dan betaalt u ons € 350,- (excl. Btw). Deze afspraken worden vooraf met u vastgelegd in de vorm van een Advisory-contract.