Breed gespreid beleggen in Private Equity

Beleggen in Private equity staat de laatste jaren enorm in de belangstelling. Enerzijds heeft dit te maken met de goede rendementen die gerealiseerd worden en anderzijds met het relatief rustige koersverloop tijdens de beleggingsperiode zelf. Pas na afloop van een investeringstermijn, meestal 3 tot 7 jaar, wordt duidelijk wat het resultaat is, zowel positief als negatief.

Een nadeel ten opzichte van Public equity, beleggingen die op de beurs verhandeld worden, is de beperkte liquiditeit. Een beursbelegging kan in principe elke dag te gelde worden gemaakt, terwijl je bij Private equity moet wachten totdat de fondsinvestering verkocht wordt (de zogenaamde exit). Een ander nadeel is dat het minimum deelnamebedrag aanzienlijk hoger ligt. Beursgenoteerde aandelen kun je al kopen vanaf een paar euro, terwijl een directe investering in een niet-beursgenoteerd bedrijf al gauw enkele tonnen of een miljoen euro vergt. En dan heb je nog maar een belang in één enkel bedrijf. Voor de meeste beleggers is het dan moeilijk om de gewenste spreiding te bereiken.

De oplossing is meedoen in een beleggingsfonds. Het fonds verzamelt ingelegde bedragen en investeert dit in 10 tot 20 bedrijven. Het minimale deelname bedrag ligt dan meestal rond de € 250.000, hoewel er ook fondsen zijn die open staan vanaf € 100.000.

Voor sommige beleggers echter levert dit nog niet de gewenste spreiding op. De meeste van dit soort fondsen is gespecialiseerd in of een bepaalde sector, of een bepaalde groeifase. Idealiter neemt men dus deel aan meerdere van dit soort fondsen. Wil je daarnaast je vermogen ook nog spreiden over ander type beleggingen als onroerend goed en beursgenoteerde beleggingen dan betekent dit dat een aanzienlijk totaal vermogen aanwezig moet zijn.

Het fonds dat nu open staat voor deelname biedt een oplossing voor dit dilemma. Het betreft namelijk een Fund of funds. Een oplossing die door fondsen die beleggen in beursgenoteerde aandelen al langer wordt aangeboden. De oplossing is dus niet zozeer revolutionair als wel weinig toegepast en dan ook nog breed toegankelijk. Minimum deelname is € 250.000, maar dit wordt dan wel verdeeld over fondsen van circa 10 gerenommeerde Private equity huizen als Waterland, Bencis, Alpinvest, Apax, HG etc. Private equity huizen met fondsen die investeren in voornamelijk het mid-market segment (bedrijven met een marktwaarde tot € 1mrd.) en slechts zeer beperkt in het mega-segment (> € 5mrd.). Doel is om deze bedrijven dusdanig te laten groeien dat ze binnen een jaar of vijf minimaal het dubbele en liefst meer waard zijn. Dit moet dan bereikt worden door pareltjes te rijgen en bedrijven samen te voegen (buy-and-build strategieën). De minimum deelname in fondsen van dergelijke huizen varieert van € 5 mio tot € 10mio en meer en is in de praktijk dus eigenlijk alleen toegankelijk voor institutionele partijen of beleggingsfondsen.

De gewenst spreiding wordt bereikt door fondsen te kiezen met elk een eigen specialisme qua sector of thema. Verdere spreiding wordt bereikt door meerdere regio’s te selecteren en door verschillende instapmomenten te kiezen. Door deze diversificatie worden stabiele lange termijn rendementen behaald.

De beoogde fondsomvang is € 100 mio. Het fonds is een coöperatie, waardoor vennootschappen die deel willen nemen gebruik kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling. De totale looptijd is 10 tot 12 jaar. Dit is de totale tijd tussen eerste capital call (van minimaal € 100.000) en de laatste uitbetaling. Telkens als er een exit plaats vindt, zal een uitkering worden gedaan. Zowel de opbouw als de afbouw vindt dus geleidelijk plaats. Het beoogde lange termijn rendement ligt tussen de 3% en 5% boven het gemiddelde aandelenrendement in ontwikkelde markten (MSCI World).