Investeren in biodiversiteit

Verschraling van landbouwgronden en monocultuur hebben geleid tot een enorme aantasting van de biodiversiteit. Insecten sterven bij bosjes uit, waardoor het de vraag is wat we op termijn overhouden aan natuur. The next big disaster wordt het al genoemd, met een nog grotere negatieve impact op de natuur dan de opwarming van de aarde.

Op kleine schaal proberen mensen hier iets aan te doen door minder bestrating aan te leggen of door in steden geveltuintjes te creëren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor plantengroei, wat insecten aantrekt. Op grote schaal kan nu ook een bijdrage worden geleverd door via een beleggingsfonds te investeren in biodiversiteit.

Het belang van biodiversiteit

Doel van het fonds

Het fonds heeft als doel het bijdragen aan behoud, bescherming en herstel van biodiversiteit. Dat doet het door met een wereldwijde spreiding te investeren in projecten en bedrijven. Zowel in ontwikkelde markten als in opkomende markten. Het fonds richt zich op vier sectoren: duurzame bosbouw, duurzame boslandbouw, duurzame zeeën en visserijen en ecotoerisme.

Tegelijkertijd staat het fonds voor nieuwe ‘groene’ werkgelegenheid, die niet ten koste gaat van de natuur en bijdraagt aan lokale welvaart. De financiële doelstelling van het fonds is een combinatie van vermogensgroei op lange termijn en een bescheiden dividendrendement. Het doel van het fonds is een voor de belegger zo goed en realistisch mogelijk financieel rendement combineren met een duurzaam rendement: het beschermen en herstellen van de biodiversiteit. Dit wordt gemeten als percentage van de oppervlakte (hectares) waar biodiversiteit wordt hersteld met een gezond ecologisch evenwicht.

Donker groene belegging

Alle investeringen moeten zowel voldoen aan de door de beheerder opgestelde duurzaamheidscriteria als een meetbare bijdrage kunnen aantonen aan de biodiversiteit en aan een of meer van de volgende VN-ontwikkelingsdoelen (SDG’s):

  • Klimaatactie (13),
  • Leven in het water (14),
  • Leven op het land (15) en
  • Fatsoenlijk werk en economische groei (8).

Voor alle projecten en ondernemingen worden criteria gehanteerd die relevant zijn voor de sectoren waarin belegd wordt. Het gaat hierbij onder meer om:

  • de kwaliteit van het businessmodel en management,
  • de omvang van het project,
  • de verwachte positieve bijdrage aan de biodiversiteit en
  • de welvaart van de lokale bevolking.

Deze methodiek wordt gestandaardiseerd en uitgewerkt door middel van het Partnership Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Deze analyses leiden tot een advies aan de Investeringscommissie van het fonds die de voorgedragen investeringen beoordeelt.

Enkele voorbeelden van fondsbeleggingen:

Amazon Biodiversity Fund

Nergens op aarde vind je biodiversiteit zo rijk als die in het Amazonegebied. Een nieuwe generatie ondernemers koppelt de rijkdom van het kwetsbare regenwoud aan een goed inkomen voor zijn bewoners – zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. Het fonds participeert in een innovatieve investeerder die hun groei versnelt: het Amazon Biodiversity Fund (ABF).

‘Wat biodiversiteit betreft is niets ter wereld vergelijkbaar met het Amazonegebied. Omdat dat voor tweederde in Brazilië ligt, besloten we ons op dat land te focussen met onze strategie. Wij selecteren met dit fonds de bedrijven die, vaak dankzij nieuwe businessmodellen, de
grootste positieve impact hebben op de biodiversiteit en willen hun groei versnellen. Ze dienen als voorbeelden van een nieuwe generatie bedrijven in het hart van de bio-economie in het Amazone-gebied.’ Aldus een van de fondsmanagers van het ABF.

De bedragen die ABF investeert, liggen tussen de 4 en 10 miljoen reaal, omgerekend ongeveer 700.000 tot 1,7 miljoen euro. Dat is relatief bescheiden geeft de fondsmanager toe. ‘Bewust. Wij beperken ons echt tot de funding gap die wij zien, we willen de waarde die we toevoegen maximaliseren binnen de context van wat andere partijen al doen.’

“We bouwen aan een pijplijn van schaalbare en disruptieve investeringsmogelijkheden, op basis van de natuur en gericht op biodiversiteit”

Financiële innovaties: Carbon Backed Notes en Revenu Based Loans

Bij een project rond natuurherstel kan een investeerder als ABF de CO2 die erdoor wordt vastgelegd inzetten om financieel rendement te genereren. Het vermijden of verwijderen van emissie is immers geld waard en verhandelbaar. ‘Carbon credits gelden tegenwoordig als een sterke valuta. Deze zal de komende jaren naar verwachting alleen maar meer waarde krijgen. Intussen worden wij telkens beter in het vooraf inschatten van de te verwachten opbrengst aan carbon credits en de waardeontwikkeling daarvan.’

Bij revenue based loans vraagt de investeerder geen vaste rentevergoeding, maar een percentage van de omzet.

Risico’s

Het Amazon Biodiversity Fund is opgezet met het International Centre for Tropical Agroforestry als belangrijkste investeerder, en USAID (United States Agency for International Development) als belangrijkste partner. De risico’s worden deels afgedekt door US Development Finance Corpo-ration, een Amerikaans overheidsfonds. De fondsmanager: ‘De risico’s zijn grotendeels afgedekt, maar we hebben een rotsvast geloof dat wat we doen helemaal niet zo risicovol is. Tegelijkertijd zijn ook wij niet immuun voor valutarisico’s en politieke risico’s.’

 

Zwarte neushoorn obligatie

“‘s Werelds eerste obligatie voor behoud en bescherming van bedreigde diersoorten en hun omgeving”

Het betreft een investering in de eerste Wildlife Conservation Bond. Deze Black Rhino Bond is uitgegeven door de Wereldbank, waardoor het met haar AAA-status een uitstekende kredietwaardigheid heeft.

Over de obligatielening wordt geen rente betaald. Het geld gaat naar 2 parken: het Addo Elephant National Park (AENP) en het Great Fish River Nature Reserve (GFRNR) – twee beschermde gebieden in Zuid-Afrika. Na 5 jaar ontvangen de investeerders een rendement dat afhankelijk is van de groei van de populatie neushoorns in de parken (nulmeting en meting na 5 jaar).

Bij 4% stijging wordt de maximale return gegeven. ‘De Wereldbank is daarmee een echte ‘front runner’ met deze eerste obligatie met een financieel rendement dat afhankelijk is van impact’ aldus de fondsmanager.

Met de investering wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van biodiversiteit in een gebied van 153.000 hectare dat de thuisbasis is van vele andere diersoorten. Daarnaast worden banen geschapen voor lokale gemeenschappen in een landelijke regio van Zuid-Afrika, hetgeen onder andere bijdraagt aan het voorkomen van stropen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit beleggingsidee, dan kunt u dit aanvragen via onderstaande contactknop of bellen met uw contactpersoon bij CapitalCare Company.

Neem contact met ons op