Investeer mee in de verzilvering van overwaarde en creëer een interessante kasstroom

In een notedop:

  • Het voorschotrendement bedraagt 3% op jaarbasis
  • Het totaal verwacht rendement is 5,64% IRR (Internal Rate of Return)
  • Verkoopopbrengsten worden verwacht vanaf jaar 5 met uitloop tot jaar 13
  • De minimum investering bedraagt € 100.000.

Hoe maak je overwaarde te gelde?

Een groot probleem voor veel ouderen is dat hun vermogen in hun huis zit. Na hun pensionering kunnen zij best wat extra financiële armslag gebruiken. Maar ja, het zit in de stenen. Uiteraard kunnen zij proberen een overwaardehypotheek af te sluiten, maar behalve het strenge kredietaanvraagproces word je dan ook nog eens geconfronteerd met een fors opgelopen rente.

Sinds enige tijd worden daarom andere verzilveroplossingen populairder en betreden ook professionele partijen deze markt. De aanbieder waar u nu in mee kunt investeren biedt een zeer transparante oplossing aan voor de verzilveraar. Die verkoopt zijn woning voor 80 à 85% van de vrije verkoopwaarde en huurt deze vervolgens terug tegen een tevoren overeengekomen huur. De vrije verkoopwaarde wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur en de betaalbaarheid van de huur wordt getoetst aan een door BDO Accountants & Adviseurs ontwikkelde methodologie. Het betreft solide huurders met een stabiel (pensioen)inkomen.

Ook een aantal bekende hypotheekketens biedt dit sale and leaseback product inmiddels aan. Zij verzorgen dan gelijk het financieel advies en toetsen de haalbaarheid.

De verzilveraar kan de opbrengst voor allerlei doeleinden gebruiken waaronder extra inkomen, reizen, uitgaven i.v.m. gezondheid of ondersteuning van de kinderen.

Courante Nederlandse woningen

Woningen die in aanmerking komen liggen in gemeenten en wijken met goede vooruitzichten. De aankoopprijzen variëren van € 250.000 tot € 600.000. Het moet gaan om geliberaliseerde huurwoningen en het energielabel is minimaal C. Gemiddeld wordt 17% onder de getaxeerde vrije verkoopwaarde betaald. De huuropbrengst varieert van circa € 1.300 tot ruim € 2.000 per maand per woning.

Het fonds

Bij de start beschikt het fonds al over 10 tot12 woningen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een zogenaamde hoeksteenbelegger. Deze belegger is een single family office met een breed palet aan investeringen. Het fonds dat nu open staat is het tweede fonds van de beheerder en ook het tweede waarbij dit family office betrokken is. De beheerders van het fonds investeren zelf ook mee. Zij hebben allen hun sporen in vastgoedland ruimschoots verdiend, onder ander bij Bouwfonds IM, ING IM en MN Services.

Het fonds heeft een aparte Investeringscommissie bestaande uit drie leden. Een lid neemt plaats namens het single family office en de andere twee zijn onafhankelijke derden met een grote staat van dienst, met name in vastgoedwaardering. Zij treden onder meer op als gerechtelijk deskundigen.

De juridische eigendom van de woningen is ondergebracht in een Stichting Juridisch Eigenaar. Het bestuur van deze stichting is bij een professionele fondsadministrateur neergelegd.

Het rendement en de cashflow

Het rendement zal in de eerste jaren bestaan uit het als participant delen in de huurexploitatie. Dit zal voorlopig beperkt blijven tot ca. 3% op jaarbasis aangezien er geen bankleningen worden aangetrokken om een hefboom te creëren. Dit kan overigens in de toekomst veranderen als de rentemarkt daar aanleiding toegeeft. Hier moeten de gezamenlijke participanten dan wel toestemming voor geven.

De opbouw van de portefeuille zal naar verwachting 3 jaar in beslag nemen. Huurders kunnen in de woning blijven wonen zo lang als zij willen. Overlijden zij of worden zij opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis, dan komt de woning vrij en wordt deze verkocht. De opbrengst hiervan wordt direct onder de participanten verdeeld. Het is de verwachting dat de eerste verkoopopbrengsten vanaf jaar 5 zullen ontstaan, maar er is geen garantie.

Dit uitponden wordt tot en met jaar 13 voortgezet. Daarna zal de restportefeuille worden verkocht en de opbrengst worden verdeeld onder de participanten.

Voor wie is dit interessant

Door de tegeldemaking van de overwaarde in woningen via het fonds kan een interessante kasstroom gecreëerd worden voor met name beleggers die behoefte hebben aan regelmatige kasstromen. Uw investering is belegd in een solide portefeuille met Nederlandse huurwoningen en de aflossing en het rendement komen gespreid binnen.

Verwacht wordt dat u in de periode van 13 jaar 1,48 maal uw inleg terug zult zien. Dit resulteert in een verwacht Internal Rate of Return (IRR) van 5,64% op jaarbasis. Indien het op enig moment weer voordelig wordt om een banklening af te sluiten, kan het rendement nog wat hoger uitkomen.

Cliënten van CapitalCare Company worden deels gecompenseerd voor de toetredingskosten van 3%.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit beleggingsidee, dan kunt u dit aanvragen via onderstaande contactknop of bellen met uw contactpersoon bij CapitalCare Company.

Bent u nog geen relatie van ons kantoor? Ook dan staan wij u graag te woord. Wij bieden echter geen losse financiële producten aan. Beleggen in dit fonds kan alleen als onderdeel van het CapitalCare Vermogensplan of het CapitalCare Beleggingsplan. Meer informatie over deze arrangementen en over onze werkwijze treft u aan op de pagina Vermogensplan.

Neem contact op