Family office services

CapitalCare Company helpt u ook graag bij het organiseren van zaken die in het verlengde liggen van vermogensstructurering en estate planning. Dit zijn vooral uitvoerende maatregelen in de juridische en fiscale sfeer en organisatorische en administratieve werkzaamheden.

Opzetten van een familiefonds

Een familiefonds is een ideaal instrument om vermogen over te hevelen naar de volgende generatie zonder direct de controle kwijt te raken over het familiekapitaal. Meer over de fiscale en juridische aspecten leest u op de pagina over het familiefonds. Er komt echter behoorlijk wat kijken bij de oprichting van een fonds dat specifiek aan de behoeften van u en uw familie  voldoet. Het op maat maken van de statuten en administratievoorwaarden en het coördineren van de diverse specialisten nemen wij u graag uit handen.

Het oprichten van een familiefonds is vaak onderdeel van een meer omvattend schenkingsplan dat meestal meerdere jaren beslaat. Dan ben je met alleen het oprichten van een familiefonds nog niet klaar. Zorgvuldige overdracht van certificaten, bijwerken van het certificatenregister, afhandelen van de schenkbelasting, opstellen van een jaarrekening en waarde opgaves voor de inkomstenbelasting zijn vervolgwerkzaamheden die wij ook graag voor u verzorgen.

Tarifering is op basis van een uurtarief of een maatwerkofferte, zie hiervoor CapitalCare Vermogenszorg. Indien gewenst kan de dienstverlening worden uitgebreid met het monitoren van uw beleggingen of het selecteren van vermogensbeheerders. Zie de pagina’s Vermogensplan en Beleggingsplan voor nadere informatie.

Opzetten van een goede doelen stichting

Indien u goed wilt doen via een stichting, zijn er diverse uitdagingen op uitvoerend gebied. U moet een stichting oprichten en in stand houden waarin op diverse manieren vermogen ingebracht kan worden. Vraagt u de ANBI-status aan voor de stichting, dan heeft dat belastingvoordelen. Om de ANBI-status te krijgen en te behouden moet aan diverse strikte voorwaarden worden voldaan. Over deze voorwaarden leest u meer op de pagina maatschappelijk schenken. Wij begeleiden u graag bij de opzet en de instandhouding van uw eigen goede doelen stichting.

Tarifering is op basis van een uurtarief of een maatwerkofferte, zie hiervoor CapitalCare Vermogenszorg. Ook hier geldt dat onze dienstverlening uitgebreid kan worden met het monitoren van uw beleggingen of het selecteren van vermogensbeheerders. Zie de pagina’s Vermogensplan en Beleggingsplan voor nadere informatie.

Executele, bewind, volmacht, mentorschap en toezicht

Bij de uitvoering van testamenten, levenstestamenten en schenkingen worden vaak mensen benoemd voor de uitvoering van in die akten nader omschreven taken. Zo zal de executeur zorgen dat de uitvaart wordt geregeld en er op toezien dat de laatste wil wordt nagekomen en de boedel afgewikkeld.

De bewindvoerder waakt over zaken die bij bepaalde erfgenamen terecht komen. Dit zal opgenomen worden in het testament indien de erflater, de overledene, inschat dat de erfgenaam dit zelf (nog) niet goed kan. Ook bij een schenking kan zijn vastgelegd dat een bewindvoerder het beheer over het geschonken vermogen op zich neemt.

Bij een levenstestament kunnen een zakelijk gevolmachtigde, een mentor en vaak ook een toezichthouder een rol spelen. Zie voor nadere informatie de pagina levenstestament.

Alle hierboven genoemde rollen kan CapitalCare Company op verzoek vervullen. Wij kunnen ook de mensen die deze rollen vervullen ondersteunen bij het afwikkelen of managen van de betreffende zaken.

Tarifering is op basis van een uurtarief of een maatwerkofferte, zie hiervoor CapitalCare Vermogenszorg. Zij wordt alleen verleend in combinatie met het monitoren van uw beleggingen. Wilt u het selecteren van vermogensbeheerders en andere beleggingsmoglijkheden ook aan ons overlaten, dan is CapitalCare Unlimited het geschikte arrangement.

Vermogenszorg voor ouderen of alleenstaanden

Voor ouderen is het vaak een hele opgave om alle administratieve en financiële zaken bij te houden en af te wikkelen. Het gaat vaak niet meer zo vlot en de digitalisering van de maatschappij is nauwelijks bij te benen. Vooral alleenstaanden die niemand meer hebben om op terug te vallen worden hiermee geconfronteerd. Zij zijn vaak ook een makkelijk doelwit voor zogenaamde helpers in hun omgeving. Misbruik ligt dan op de loer. Hulp zoeken is vaak moeilijk in verband met fysieke afhankelijkheid en de taboesfeer die er op rust.

Wij hebben ervaring met het begeleiden van ouderen bij dit soort zaken. We gaan bijvoorbeeld mee naar de bank, naar het ziekenhuis of we regelen zaken met nutsbedrijven en andere leveranciers. Dit zijn taken die overeenkomsten vertonen met zakelijke volmacht en mentorschap, zonder dat dit formeel geregeld is. Indien men dit wel wil formaliseren kan gewerkt worden met onderhandse of notariële volmachten. Het kan ook een voorstadium zijn van de uitvoering van een levenstestament. Mentaal bent u nog voldoende handelingsbekwaam, maar fysiek zijn er beperkingen.

Heeft u nog geen vertrouwenspersoon of wilt u dat deze wordt bijgestaan door een professionele organisatie dan kunt u ons inschakelen. De adviseurs van CapitalCare Company hebben veel ervaring met persoonlijke financiële aangelegenheden en beschikken over een breed netwerk aan externe specialisten. Een transparante werkwijze en het afleggen van rekening en verantwoording aan onafhankelijk toezichthouders garanderen een betrouwbare uitvoering. Daarnaast kunnen wij ook toezicht houden op uw vertrouwenspersonen.

Tarifering is op basis van een uurtarief of een maatwerkofferte, zie hiervoor CapitalCare Vermogenszorg. Zij wordt alleen verleend in combinatie met het monitoren van uw beleggingen. Wilt u het selecteren van vermogensbeheerders en andere beleggingsmoglijkheden ook aan ons overlaten, dan is CapitalCare Unlimited het geschikte arrangement.

Administratieve en fiscale werkzaamheden

Heeft u geen eigen accountant of belastingadviseur (meer) of wilt u de in dit hoofdstuk genoemde diensten liever door ons laten uitvoeren om alles in één hand te houden, dan kan dat. Wij zorgen er voor dat een van de accountants waar wij mee samenwerken deze taken op zich neemt. Wij nemen de coördinatie en controle op ons en ook de facturering verloopt via ons.

Voor deze dienst rekenen wij een uurtarief en zij wordt alleen verleend als onderdeel van de arrangementen CapitalCare Unlimited, CapitalCare Comfort of CapitalCare Vermogenzorg.

Uw eigen family office

U kunt de contacten met aanbieders van de verschillende financiële producten en zakelijke diensten ook volledig aan ons uitbesteden. Wij fungeren dan als gevolmachtigd directie van uw eigen family office. U hoeft slechts met één partij te communiceren, namelijk met ons. Wij handelen voorkomende werkzaamheden af en brengen periodiek verslag uit van de ontwikkeling van uw vermogen. Bij belangrijke (investerings-)beslissingen treden wij met u in overleg. Het verdient aanbeveling een toezichthouder aan te stellen wanneer u zelf niet voldoende meer in staat bent om onze werkzaamheden te beoordelen.

Voor deze dienstverlening geldt een aanvullend contract en zullen speciale volmachten moeten worden opgesteld. Voor deze dienst rekenen wij een uurtarief en zij wordt alleen verleend als onderdeel van het arrangement CapitalCare Unlimited.