Beleggen in de kraamkamer van startups

Geen robotstofzuiger, ook geen robotgrasmaaier, maar…

Een robot die onkruid wiedt!

Dit is een voorbeeld van een van de startups die dit jaar het licht zag en waar nu in deelgenomen kan worden. Normaal gesproken krijg je nooit de kans om in zo’n vroeg stadium mee te investeren in startups. De financiering van de startende ondernemer wordt dan meestal ingevuld met informeel kapitaal verschaft door Family, Friends and Fools, de zogenaamde 3-F financiering. Een andere reden van de relatieve onzichtbaarheid van startups is de informele setting waarin zij nog verkeren. Gespreid beleggen in deze categorie is daardoor nauwelijks mogelijk, terwijl dit gezien het hoge risico wel een must is. Dit geldt nog sterker voor beleggers op afstand die geen kennis hebben van de betreffende sector of technologie.

Het dilemma waar startups mee te maken hebben, waarbij zij óf zijn aangewezen op beperkt kapitaal uit eigen kring óf op het aantrekken van kapitaal waarbij een te groot deel van de zelfstandigheid moet worden ingeleverd, kan opgelost worden door samenwerking. Samenwerking van zowel meerdere startups in hun zoektocht naar kapitaal als van beleggers die graag hun risico’s spreiden. De geëigende manier om dit te organiseren is met behulp van een fondsstructuur. De beleggers zorgen voor kapitaal op afstand, het fondsmanagement zorgt voor de selectie van goede ideeën en goede mensen.

Het fonds waarin deelname op dit moment mogelijk is, besteedt met name aandacht aan de selectie van mensen met de juiste ondernemerskwaliteiten. Van de meer dan 50.000 wereldwijde aanmeldingen die zij jaarlijks ontvangt wordt slechts 1 tot 1,5% geselecteerd om het idee verder uit te werken. Dit uitwerken geschiedt bij voorkeur in een snelkookpan setting. Dit wordt georganiseerd in groepen in een bepaalde regio, kringen genaamd, waardoor er veel kruisbestuiving plaatsvindt. Het leidt echter ook tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Wereldwijd zijn er 14 van dergelijke kringen. Voordeel van de wereldwijde aanwezigheid is dat ventures makkelijk naar een andere regio kunnen worden verplaatst als blijkt dat daar meer mogelijkheden liggen of om uit te breiden. De draaiboeken liggen klaar.

Naast participeren in het fonds bestaat er ook de mogelijkheid om direct in een specifieke startup te investeren, dus buiten het fonds om. De diverse lichtingen van startups, cohorts genaamd, presenteren zich regelmatig via zogenaamde Demo Days. In het Dutch Fund heeft het derde cohort inmiddels de Demo Day achter de rug. De omvang van het fonds moet uiteindelijk op € 30 miljoen uitkomen en bestaan uit 50 – 100 startups (momenteel 19). De opbouwperiode bedraagt 5 jaar en opbrengsten uit tussentijds verkochte deelnemingen worden gedurende de rit uitgekeerd. Na ongeveer 10 jaar moeten alle deelnemingen zijn verkocht en wordt de restantopbrengst uitgekeerd. Het minimum deelname kapitaal bedraagt € 100.000. Gezien het hoge risico dat aan dergelijke investeringen kleeft, adviseren wij om maximaal 5% van uw belegbare vermogen in dit fonds te investeren.

De investment rationale is de mogelijkheid om al tegen aanvangswaarderingen mee te kunnen doen, waardoor de verwachte netto-opbrengst uitkomt op 4,4 tot 8,5 maal de aanvangsinvestering. Dat betekent een gemiddelde opbrengst van 18,86% per jaar over een 10-jaarsperiode tegen gemiddeld 2,3 – 4,3 bij standaard seed capital (= gemiddeld 12% per jaar). Het spreekt voor zich dat garanties uitgesloten zijn. Het investeren in startups kent een hoog risico en de mogelijkheid bestaat dat uw gehele inleg verloren gaat.

Om u een idee te geven van waar u in investeert, volgt hieronder een beschrijving van een aantal startups die inmiddels up & running zijn.

 

Real time precision nutrition (B2C, HealthTech)

Met Clear ben je in staat om het effect dat voeding heeft op specifiek jouw lichaam te managen. Ieder lichaam reageert namelijk anders op de voeding die het binnenkrijgt. Een dieet dat bij de een wel werkt hoeft dat bij de ander niet te doen.

Via de app houd je je voedingsinname bij, terwijl tegelijkertijd je bloedglucose constant wordt gemeten via een sensor op je arm. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden de uitkomsten geanalyseerd en worden aanbevelingen gegeven. Clear stelt de gebruiker hiermee in staat om een gezonde leefstijl aan te houden, meer energie te ervaren en om chronische ziekten te voorkomen.

Resultaten:

 • Binnen 12 maanden werden 250.000 unieke bezoekers bereikt, werd € 100.000 aan omzet gegenereerd en werden 1500 meetpunten per gebruiker geregistreerd.
 • Op dit moment wordt een tweede financieringsronde van € 1,5mio afgerond.

 

Precision weed-control for farmers (Robotics, AgriTech)

Met de intelligente gerobotiseerde wiedmachine van Trabotyx kan op een efficiëntere en nauwkeurigere manier onkruid bestreden worden. Vooral boeren die op organische wijze willen produceren zal dit aanspreken, omdat zij geen gebruik willen maken van bestrijdingsmiddelen en daardoor meer handmatig moeten wieden. Dit levert zowel kostenbesparingen op als bodemverbetering. Op basis van de data die de robot verzamelt kunnen in de toekomst aanvullende diensten worden aangeboden.

Resultaten:

 • Er is een subsidie toegekend door het Business Incubation Centre van het European Space Agency te Noordwijk.
 • In het tweede kwartaal wordt het eerste marktklare product geleverd en verschillende agrariërs hebben zich al ingeschreven. Niet alleen voor pilotprojecten, maar om ook mee te mogen investeren.
 • Het team heeft de wind in de rug en kan nu maximaal profiteren van regelgeving die de meeste pesticiden wil hebben uitgebannen in 2023. En het EU-mandaat dat organische landbouw wil laten groeien van 8% nu, naar 25% in 2030.
 • Op dit moment wordt een financieringsronde afgerond van €600k.

 

Meedelen in digital-streaming royalties (Fintech, Media)

Met Encore kun je als particuliere belegger rechtstreeks meedelen in royalty opbrengsten van artiesten. Normaal gesproken hebben alleen de muziekindustrie of institutionele beleggers toegang tot deze categorie door de hoge minimale aanvangsinvestering. Encore wil graag de Robin Hood zijn in deze nieuwe interessante beleggingscategorie.

Via de app bepaal je zelf in welke songs je wilt deelnemen. De opbrengsten worden automatisch bijgeschreven op je eigen bankrekening.

Resultaten:

 • De eerste versie van de app is inmiddels op de markt gebracht en er doen al 28 banken mee, waaronder de Nederlandse grootbanken.
 • Via het platform heb je de beschikking over streaming- en pay-out data.
 • Het aantal artiesten dat meedoet, evenals het aantal investeerders groeit gestaag.
 • De officiële lancering wordt aan het einde van dit kwartaal verwacht.

 

Gezondheids- en verzekeringsplatform voor huisdieren (Saas, Marketplace)

Met Cooper Pet Care heb je de beschikking over een eersteklas verzekering voor je huisdier en 24/7 ondersteuning van dierenartsen. Daarnaast kun je een beroep doen op dieet- en gedragsconsultants.

Doel is om huisdieren een prettiger leven te geven, door gezondheidszorg voor huisdieren toegankelijker te maken voor hun baasjes. Dit wordt onder andere gerealiseerd door simpele en makkelijk te begrijpen verzekeringsvoorwaarden en een transparant declaratiesysteem.

De propositie moet vooral Millennials en Generatie Y en Z-ers aanspreken die tijdens de Covid-crisis een huisdier hebben genomen en daar nog geen ervaring mee hadden.

Resultaten:

 • De eerste versie van de app is beschikbaar en de eerste 100 aanmeldingen kwamen snel binnen.
 • De officiële lancering in NL staat voor juli gepland. Daarna volgen de rest van de Benelux en de Duitstalige landen (DACH).
 • Er wordt in deze eerste investeringsronde € 1mio. gevraagd waarvan inmiddels € 100K. is toegezegd.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit venture capital fonds, dan kunt u dit aanvragen via onderstaande contactknop of bellen met uw contactpersoon bij CapitalCare Company.

Neem contact op