Vermogensgroeiplan voor kinderen

Uzelf heeft voldoende beleggingsvermogen om gebruik te maken van professionele vermogensbegeleiding. Uw kinderen of kleinkinderen zijn nog niet zo ver. Het blijft meestal bij een spaarrekening voor vermogensopbouw. Als zij een zeer lange beleggingshorizon hebben is het jammer om het daarbij te laten.

Hoe fijn zou het zijn om ook hen alvast te ondersteunen met de voordelen van kwalitatief vermogensbeheer. En hoe mooi zou het zijn als dat ook nog met behulp van een duurzame beleggingsportefeuille kan. We willen u en uw (klein)kinderen hier graag bij ondersteunen en hebben daarom naar passende oplossingen gezocht.

Er dient hierbij onderscheid gemaakt te worden naar leeftijd. Kinderen tot 18 jaar worden door hun ouders wettelijk vertegenwoordigd; kinderen vanaf 18 jaar zijn meerderjarig en volledig zelfstandig bevoegd. Ook fiscaal is er een onderscheid. Kinderen vanaf 18 jaar zijn zelfstandig belastingplichtig, terwijl het vermogen van kinderen tot 18 jaar aan de ouders wordt toegerekend (wettelijk vruchtgenot).

Vermogensgroeiplan voor kinderen onder de 18 jaar

De inleg op beleggersrekeningen voor minderjarige kinderen zullen vermoedelijk grotendeel van ouders of grootouders afkomstig zijn. De rekening wordt aangehouden bij een van onze depotbanken. Buiten de normale openingsbescheiden is een wettelijke vertegenwoordigingsverklaring nodig.

De invulling van de portefeuille zal in onderling overleg worden bepaald. Uiteraard zal hierbij rekening worden gehouden met het doel van de vermogensvorming. Contractueel gezien wordt onze ondersteuning vastgelegd in een bijlage bij de overeenkomst die wij met u hebben.

Bij dergelijke rekeningen is het van belang u te realiseren dat zodra het kind 18 jaar oud wordt hij of zij zelfstandig over de rekening kan beschikken. Mocht u dit ongewenst vinden dan treden wij graag met u in overleg om alternatieven te bespreken.

Vermogensgroeiplan voor kinderen vanaf 18 jaar

Het plan is een beleggingsverzekering met het karakter van een beleggingsrekening. Voordelen hiervan zijn dat de kosten laag zijn, kleine bedragen periodiek kunnen worden ingelegd, er naar believen kan worden bijgestort, de inleg kan worden verhoogd en verlaagd of stopgezet en er kan geld uit worden opgenomen. Bij overlijden van de verzekeringnemer wordt 10% extra uitgekeerd.

Er is ook een variant voor pensioenopbouw. De premie is dan aftrekbaar, de uitkeringen zijn belast. Het is bij die variant niet mogelijk om geld op te nemen zonder fiscale boete.

Contractueel gezien wordt rechtstreeks een overeenkomst met het meerderjarig kind gesloten. Er zal dan ook rechtstreeks met hem of haar een Dynamisch Cliëntprofiel worden opgesteld en er zal een beleggingsadvies worden uitgebracht. Facturering geschiedt of aan u of rechtstreeks aan uw (klein)kind. Voor deze dienstverlening gelden speciale tarieven.