De toekomst is aan slimme materialen en productiemethoden

In het streven naar een duurzamere toekomst speelt niet alleen duurzaam opgewekte energie een rol, maar even zozeer duurzame grondstoffen en productiemethodes. De auto-industrie is een goed voorbeeld. Het eindproduct, een auto die op schone energie rijdt en daardoor minder of geen co2 uitstoot lijkt al snel bijzonder duurzaam. Hoe staat het echter met de materialen waaruit deze auto is opgebouwd en hoe duurzaam produceert de autofabriek zelf?

En dan de energieproductie zelf. Het geleverde product, elektriciteit afkomstig van bijvoorbeeld windmolens, zal al snel het label duurzaam opgeplakt krijgen. Maar hoe staat het eigenlijk met de productie van die windmolen zelf en het staal waaruit het is vervaardigd?

Dit zijn slechts twee eenvoudige voorbeelden die wel vaker worden aangehaald, maar in bijna elke bedrijfskolom zijn dergelijke dilemma’s voorhanden. De maakindustrie is echter een wereld die voor de meeste consumenten, maar ook voor particuliere beleggers tamelijk onbekend is. Het betreft over het algemeen business-to-business handel waarmee de consument niet snel in aanraking komt.

Gelukkig is er ook binnen deze wereld wel degelijk een transformatie gaande. Afgedwongen in eerste instantie door de consument die meer inzicht wil hebben in de hele keten van bedrijven waarin uiteindelijk het door hem of haar gekocht product wordt gemaakt. Denk aan de textielindustrie die moet verantwoorden of er gebruik van kinderarbeid is gemaakt of van Oeigoeren in werkkampen. Maar ook beleggers dwingen dit steeds meer af. Zij willen weten waar hun geld in geïnvesteerd wordt. In eerste instantie beperkte zich dit nog tot institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, die daar met hun uitgebreide teams aan analisten ook goed toe in staat waren. Maar nu ook steeds meer door particuliere beleggers, ondersteund door banken en fondshuizen die daar een markt in zien of daar ook zelf belang aan hechten.

Beleggingsoplossing

Voor beleggers die specifiek op zoek zijn naar bedrijven die met name de productieprocessen duurzamer maken is er sinds enige tijd een beleggingsfonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die innovatieve materialen en procestechnologieën leveren. Het zoekt hierbij naar een balans tussen efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de eisen vanuit de wereldwijde groei. Duurzame innovatie is hierbij de sleutel die zorgt voor de benodigde transformatie. Het fonds belegt onder andere in bedrijven die door het aanbieden van (duurzamere) alternatieven en nieuwe productiemethoden profiteren van het schaarser worden van klassieke grondstoffen.

Dit fonds belegt in de volgende vier clusters:

  1. Advanced Materials (slimme bouwmaterialen, basismaterialen, chemie)
  2. Transformational Materials (energie opslag, bio-based plastics, carbon fibers)
  3. Smart Manufacturing (semiconductors, robots & lasers, internet of things)
  4. Process Technology (afvalmanagement, circulaire & recycling systemen)

Enkele voorbeelden van hoe bedrijven uit die clusters co2-uitstoot besparen:

Ad 1. Rockwool International A/S

Dit Deense bedrijf is wereldwijd de grootste producent van steenwol isolatiemateriaal. Met de door haar in 2019 geleverde gebouwen- en industriële isolatiematerialen is respectievelijk 201 miljoen en 1 miljard co2-uitstoot bespaard, gemeten over de totale levensduur van deze materialen.

 

Ad 2. Novozymes A/S

Dit eveneens Deense bedrijf is een van de leidende producenten van enzymen. In 2019 heeft zij haar afnemers met haar producten in staat gesteld om bij elkaar 87 miljoen ton co2-uitstoot te besparen op hun energieconsumptie en gebruik van ruwe materialen en chemicaliën.

 

Ad 3. Nidec Corporation

Deze Japanse onderneming is wereldleider in de productie van elektromotoren, generatoren en regelaars. Hun producten zijn te vinden in harde schijven, elektrische apparaten, auto’s en commerciële en productieapparatuur. In 2019 heeft zij 49.000 elektrische auto’s voorzien van e-axles, oplossingen om motoren en versnellingen in een systeem te integreren. Hiermee kon 160.000 ton co2-uitstoot worden bespaard.

 

Ad 4. Befesa S.A.

Dit Duits/ Luxemburgse bedrijf is een ware recycling kampioen. Het maakt uit metaal en uit giftig afval nieuwe zeer bruikbare materialen die weer opnieuw in de verwerkende industrie kunnen worden gebruikt. Met haar producten heeft zij in 2019 17,9 miljoen ton co2-uiitstoot bespaard die anders vrij zou zijn gekomen bij de productie van nieuw staal.

Rendementen

Het fonds bestaat sinds 2006 en de fondsmanagers zijn allen zeer ervaren in dit segment. De rendementen van het fonds zijn robuust en liggen over het algemeen wat boven de MSCI World Index (TRN), een mandje met de 1.555 grootste bedrijven in 23 ontwikkelde markten. Het fonds lijkt door de focus wat risicovoller te zijn, maar in de praktijk blijkt de volatiliteit op ongeveer hetzelfde niveau te liggen als bij de MSCI World Index.

Het fonds heeft dit jaar wat tegenwind ervaren als gevolg van Covid-19. Dit heeft de toeleveringsketens nogal geraakt. De structurele vooruitzichten van het fonds zijn echter zeer goed, omdat de toepassing van veel van deze technologieën zich momenteel op een omslagpunt bevindt. Dit zien we met name terug in het toegenomen belang van efficiënte bouwmaterialen, 3D software, the Internet of Things, de robotisering van productieprocessen en het recyclen en hergebruiken van plastic.

Het fonds kan goed dienst doen als thematische aanvulling op andere, breder gespreide beleggingen.

Meer informatie is verkrijgbaar via uw relatiemanager.