Rentmeesterschap

Zorg voor familievermogen gaat over generaties en grenzen heen. Dit betekent niet alleen een verstandige estate planning voor uzelf en uw familie, maar ook zorg voor een duurzame leefomgeving nu en in de toekomst. Gelukkig zijn er inmiddels steeds meer aanbieders van financiële producten die hier een bijdrage aan leveren of dit zelfs als doelstelling hebben opgenomen.

In het gehele traject van inventarisatie van uw wensen en doelen, opstellen van een vermogensplan en de implementatie hiervan rapporteren wij aan u op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven.

In elk type belegging, ook in private equity of in vastgoed, zijn tegenwoordig voldoende mogelijkheden voorhanden om duurzaam te beleggen of om impact te creëren.

Lees verder over duurzaam beleggen en beleggen met impact.