Hout, het “nieuwe” materiaal

In de zoektocht naar nieuwe en schone materialen, het liefst niet uit fossiele grondstoffen zoals kunststoffen vervaardigd, komt hout steeds meer naar voren als bruikbaar alternatief. Bedrijven die in deze sector werkzaam zijn profiteren van de verschuiving van plastic verpakkingsmaterialen naar papieren equivalenten. Daarnaast wordt houtskeletbouw steeds populairder, zeker nu ook zeer hoge woontorens uit hout opgetrokken kunnen worden.


Het hoogste houten gebouw ter wereld staat nu nog in Noorwegen, nabij Mjøstårnet. Het telt 18 verdiepingen en is 85,4 meter. Aan de Zuidas in Amsterdam is inmiddels ook een dergelijke toren in wording. Het potentieel voor hout en bosbouw als milieuvriendelijker alternatief dan staal en cement wordt duidelijk als je weet dat er naar schatting 0,25t aan koolstof per kubieke meter in ligt opgeslagen. Voor hoogbouw is speciaal hout ontwikkeld, dat qua stijfheid in de buurt komt van beton. De balken bestaan uit kruislings verlijmde lagen waardoor het uitzetten en krimpen van hout zoveel mogelijk wordt beperkt. Voor houtbouw wordt hout van naaldbomen gebruikt.

Houten constructies doorstaan 2 uur brand

Sceptici vragen zich af of zo’n houten gebouw niet als een fakkel brandt als er wat misgaat. Maar niets is minder waar. De dragende muren van Patch22, het eerste houten gebouw in Amsterdam, zijn 50 cm dik. Dit pand weerstaat brand twee uur voordat het misgaat. Het hout verkoolt en vormt op die manier juist een beschermende laag om het hout tegen verder inbranden te behoeden. In Wenen werd een brandtest gedaan met hout dat voor gebouwen wordt gebruikt. Het hout doorstond de test glansrijk.

Duurzaam bosbeheer is essentieel

Mede door de lockdowns door covid is er wereldwijd een enorme toename van het aantal wereldwijd verzonden pakketten. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan papier en karton als verpakkingsmateriaal. Dit leidt samen met de houtbouw tot een toegenomen vraag naar de grondstof hout. Om hier ook in de toekomst in voldoende mate in te kunnen voorzien is duurzaam bosbeheer essentieel. Regeneratie van de natuur is hier een welkom bijproduct van.

Bosbezit en goed beheer verminderen illegale houtkap en zorgen ervoor dat bossen op een duurzame manier groeien en zich ontwikkelen. Deze bossen leveren een opbrengst op via houtverkoop en andere vergoedingen. Verder ontwikkelt zich met de toename van regelingen voor het verhandelen van koolstof een nieuwe inkomstenbron die boseigenaren vergoedt voor hun CO2-opname en -opslag. Dergelijke activa zijn (nog) aantrekkelijker in perioden van lage obligatierendementen.

 

Beleggingsoplossing

Om het risico van onvoldoende spreiding te beperken kan het raadzaam zijn om via een beleggingsfonds in deze sector te beleggen. Het fonds dat wij onder uw aandacht brengen belegt wereldwijd in 25 van de grootste bedrijven die actief zijn in de gehele toeleveringsketen van bossen en houtgebieden in zowel ontwikkelde als een beperkt aantal opkomende markten (Brazilië, Zuid Korea en Zuid Afrika).

De rendementen zijn goed, over afgelopen jaar zelfs zeer goed (30%) en over 5 jaar gezien gemiddeld 9,35% per jaar. De 3-jaars volatiliteit bedraagt 12,25% (cijfers 24-01-2022).

Meer informatie kunt u opvragen via uw relatiemanager.