Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

CapitalCare Vermogensplan

Om uw doelstellingen te realiseren hanteren wij een aanpak waarbij telkens twee fasen worden doorlopen: de planningsfase en de uitvoeringsfase. De voortgang hierin rapporteren wij in uw persoonlijke Vermogensplan.

Dit Vermogensplan kan zeer uitgebreid zijn als uw situatie daarom vraagt, maar het kan ook ‘smart’ worden ingevuld als uw situatie dat toelaat. De methodiek van het proces en de volgorde daarin zijn echter steeds hetzelfde.

Persoonlijke omstandigheden kunnen wijzigen, evenals uw doelstellingen, de economie en wet- en regelgeving. Uw Vermogensplan wordt daarom minimaal eenmaal per jaar geactualiseerd.

Op deze manier ligt u altijd op koers!

De planningsfase

Wij kunnen u pas goed adviseren als wij weten wie u bent, wat u drijft en welke zorgen er bij u leven. Een goede inventarisatie is daarom het vertrekpunt van elk advies. Instrumenten als financiële planning en beleggingssimulatie helpen ons om de haalbaarheid van uw doelstellingen in te schatten. Met vermogensstructurering en estate planning kan dit verder worden geoptimaliseerd. Een doorwrocht Vermogensplan en een heldere strategie zijn het resultaat.

Lees meer over de planningsfase

De uitvoeringsfase

De opbrengst van een goed plan staat of valt met de uitvoering. Selectie van de juiste producten en diensten en controle op de uitvoering daarvan zijn de key-factoren voor succes. Onze AssetMonitor en ons nauwgezette risicomanagement staan u hierbij ten dienste. Transparante rapportage en periodieke updates van uw Vermogensplan geven u inzicht en controle. Financiële rust is het resultaat.

Lees meer over de uitvoeringsfase

Productoplossingen

De producten die geselecteerd worden bij de uitvoering van het plan betreffen meestal beleggings-, financierings- of pensioenproducten. Op de pagina Producten treft u een beschrijving aan van de diverse productoplossingen en hoe wij deze voor u kunnen inzetten.

Bekijk alle financiële producten

Paketten

Omdat niet iedereen behoefte heeft aan dezelfde producten en diensten, of even intensief begeleid wil worden, hebben wij een aantal pakketten samengesteld met bijbehorende tarifering.

  1. Fiduciair management: maatwerkoplossing met keuze uit het gehele producten- en dienstengamma; minimaal benodigd vermogen €250.000,-
  2. Collectief vermogensbeheer: efficiënte en voordelige oplossing voor mensen die kiezen voor gemak en eenvoud in beleggingsproducten, maar wel prijs stellen op individuele begeleiding; minimaal benodigd vermogen €250.000,-
  3. Vermogensgroeiplan: beleggingsplan met periodieke inleg voor mensen die nog geen €250.000 kunnen inleggen, maar er wel naar streven om dit te bereiken.
  4. Vermogensadvies: voor mensen die geen vermogensbegeleiding willen, maar wel bijvoorbeeld hypotheekadvies, financiële planning of ander financieel advies, of die ons gewoon eens willen uitproberen met een Portefeuille analyse.
Lees meer over onze tarieven