Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

Nieuws

In deze rubriek vindt u een overzicht van onze nieuwsbrieven, blogs, vlogs, columns en andere commentaren.

CapitalCare Nieuwsbrief augustus 2019

Na het herstel in het eerste kwartaal was het afwachten wat het tweede kwartaal zou brengen. Het begon goed in april met verder oplopende beurzen. In mei volgde er echter toch weer een correctie waardoor een groot deel van de aprilwinst verdween en zelfs omsloeg in een verlies. Gelukkig herstelden de markten zich in juni, waardoor de meeste portefeuilles dit kwartaal met een plus konden... Lees verder

Financiële markten 2019.Q2

De eerste helft van 2019 is zowel voor aandelenbeurzen en obligatiemarkten zeer positief afgesloten. De daling van aandelenkoersen in de maand mei werd in juni grotendeels goed gemaakt. Ook de overige beleggingscategorieën laten mooie halfjaarcijfers zien. De drijvende krachten achter de huidige positieve stemming zijn de centrale banken, zowel de FED als de ECB. De inflatiedoelstelling van... Lees verder

Spaarrentes en hypotheekrentes 2019.Q2

Telkens denken we dat nu toch wel de bodem bereikt is, maar keer op keer komen we bedrogen uit. Ook dit kwartaal weer. En dan vooral voor wat betreft de hypotheekrentes, zowel de korte als de lange looptijden. We zitten tegen en af en toe zelfs over het punt dat de curve invers wordt, dat wil zeggen dat de lange rente onder de korte rente duikt. Dit kan soms het signaal zijn dat een recessie... Lees verder

Beleggingsrendementen 2019.Q2

Na een stevig herstel van de beleggingsrendementen in het 1e kwartaal van 2019 leek in april het herstel aan te houden. Wat dieper het tweede kwartaal in kreeg de onzekerheid toch weer de overhand, om later af te zwakken onder geruststellende berichten van centrale banken. Kortom, veel volatiliteit en uiteindelijke geringe rendementen. Om u een idee te geven van gerealiseerde... Lees verder

Verwachte rendementen 2019.Q2

Behalve het kunnen vergelijken van rendementen uit het verleden, is het natuurlijk ook interessant om inzicht te krijgen in de verwachtingen voor de komende jaren. De uitkomsten hiervan hangen voor een groot deel samen met de beleggingshorizon die u heeft en de fase waarin wij ons bevinden in de ‘business cycle’ (conjunctuurcyclus voor de middellange termijn). Om u ook hierbij enig... Lees verder

De vermogensbeheerder aan het woord

De NN Dynamic Mix Funds bieden een complete portefeuille voor ieder beleggingsprofiel. De fondsen worden beheerd door NN Investment Partners, het vroegere ING Investment Management. Sinds de oprichting in 2000 streven deze fondsen ernaar dynamisch in te spelen op marktontwikkelingen. En met succes want de afgelopen jaren zijn de fondsen regelmatig voor hun prestaties beloond met een award als ... Lees verder

Verzilveren van overwaarde

'Steenrijk' In deze Nieuwsbrief besteden we aandacht aan de financieringsbehoefte van mensen die weliswaar ‘steenrijk’ zijn, maar toch over onvoldoende inkomen beschikken. Ofwel vanuit het gezichtspunt van financiers, ofwel vanuit eigen optiek om de gewenste levensstandaard te kunnen handhaven. Vaak zijn dit senioren. Vermogen is er voldoende, maar het zit ‘vast’ in de waarde van het eigen... Lees verder

Pensioenakkoord nader bekeken

Na instemming van de vakbonden is het startschot voor een nieuw Nederlands pensioenstelsel nu echt gegeven. De contouren staan, maar de invulling is op veel punten nog onduidelijk. In dit artikel bespreken we twee belangrijke onderdelen van het pensioenakkoord: Overgang naar twee pensioencontracten; Overgang naar een leeftijdsonafhankelijke premie met een degressieve... Lees verder

Afkopen van alimentatie en pensioenverevening

Alimentatieplicht Een belastingplichtige kan zijn alimentatieverplichting afkopen door met de afkoopsom een direct ingaande lijfrente aan te kopen voor zijn voormalige echtgenoot. De premie voor deze lijfrente behoort onder voorwaarden tot de uitgaven voor een onderhoudsverplichting die fiscaal aftrekbaar zijn als persoonsgebonden aftrek. Een van de voorwaarden is dat de belastingplichtige... Lees verder