Beleggen in Private Equity nu mogelijk vanaf € 100.000 inleg

Beleggen in Private Equity staat de laatste jaren enorm in de belangstelling. Enerzijds heeft dit te maken met de goede rendementen die gerealiseerd worden en anderzijds met het relatief rustige koersverloop tijdens de beleggingsperiode zelf. Pas na afloop van een investeringstermijn, meestal 10 tot 12 jaar, wordt duidelijk wat het resultaat is, zowel positief als negatief.

Een nadeel ten opzichte van Public Equity, beleggingen die op de beurs verhandeld worden, is de beperkte liquiditeit. Een beursbelegging kan in principe elke dag te gelde worden gemaakt, terwijl je bij Private Equity moet wachten totdat de investering verkocht wordt (de zogenaamde exit). Een ander nadeel is dat het minimum deelnamebedrag aanzienlijk hoger ligt. Beursgenoteerde aandelen kun je kopen vanaf een paar euro, terwijl een directe investering in een niet-beursgenoteerd bedrijf al gauw enkele tonnen of een miljoen euro vergt. En dan heb je nog maar een belang in één enkel bedrijf. Voor de meeste beleggers is het daardoor moeilijk om de gewenste spreiding te bereiken.

De oplossing is meedoen in een beleggingsfonds. Het fonds verzamelt ingelegde bedragen en investeert dit in 10 tot 15 bedrijven. Het minimale deelname bedrag ligt dan meestal op € 250.000.

Meer spreiding via Fund of Funds

Voor kleinere beleggers levert dit niet de gewenste spreiding op. De meeste van deze beleggingsfondsen zijn gespecialiseerd in of een bepaalde sector, of een bepaalde groeifase. Idealiter neemt men dus deel aan meerdere van dit soort fondsen. Wil je daarnaast je vermogen ook spreiden over andere type beleggingen als onroerend goed en beursgenoteerde beleggingen dan betekent dit dat een aanzienlijk beleggingsvermogen aanwezig moet zijn.

De laatste tijd zijn er partijen bijgekomen die een oplossing bieden voor dit dilemma. Zij richten een beleggingsfonds op dat niet direct investeert in bedrijven, maar dat investeert in private equity fondsen met een bewezen track record. Een oplossing die door fondsen die beleggen in beursgenoteerde aandelen al langer wordt aangeboden. De oplossing is dus niet zozeer revolutionair als wel weinig toegepast.

Lager instapbedrag

Minimum deelname was tot dusverre € 250.000, maar sinds dit jaar is er ook een partij die een minimum inleg van € 100.000 hanteert. De opgehaalde gelden worden belegd bij 4 tot 8 gerenommeerde Private Equity huizen. Toezeggingen zijn inmiddels gedaan aan Gilde Healthcare, Rivean Capital, Inflexion en Quadrum Capital. Dit zijn Private Equity huizen met fondsen die investeren in het segment MKB+ tot Grootzakelijk (bedrijven met een omzet tussen € 10 mio en € 1mrd). De minimum deelname in fondsen van dergelijke huizen varieert van € 5 tot € 10 mio en meer en is in de praktijk dus eigenlijk alleen mogelijk voor institutionele partijen of beleggingsfondsen.

Doel is om deze bedrijven dusdanig te laten groeien dat ze binnen een jaar of vijf minimaal het dubbele en liefst meer waard zijn (doelrendement: 2 tot 2,5 x het geïnvesteerde kapitaal). Overigens hebben de genoemde fondsen tot dusverre Money Multiples van boven de 3 laten zien. Dit moet uiteindelijk resulteren in een lange termijn rendement van 3% tot 5% boven het gemiddelde aandelenrendement in ontwikkelde markten (MSCI World).

Spreiding in investeringsstrategie

De gewenst spreiding wordt bereikt door fondsen te kiezen met elk een eigen investerings-strategie. Dit varieert van groeikapitaal, buy-and-build en turnaround tot management buy-outs en bedrijfsopvolging. Verdere spreiding wordt bereikt door meerdere regio’s te selecteren en door verschillende instapmomenten te kiezen. Door deze diversificatie worden stabiele lange termijn rendementen behaald.

De beoogde fondsomvang is tussen de € 50 en € 75 mio. Het fonds is een coöperatie, waardoor investerende vennootschappen gebruik kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling. De totale looptijd is 10 tot 12 jaar vanaf de eerste capital call (van minimaal € 100.000) en de laatste uitbetaling. Telkens als er een exit plaats vindt, wordt een bedrag uitgekeerd. Zowel de opbouw als de afbouw vindt dus geleidelijk plaats.

Buy on the dip

Het is nu een goed moment om in dit fonds te stappen. De dip in Private Equity lijkt voorbij, vooral omdat de rente een dalende trend vertoont. Het is tevens een goed moment omdat het fonds over niet al te lange termijn gesloten wordt voor nieuwe aanmeldingen. Dit betekent dat uw geld sneller aan het werk gezet wordt en u dus minder rendement mist over dat kapitaal.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit beleggingsidee, dan kunt u dit aanvragen via onderstaande contactknop of bellen met uw contactpersoon bij CapitalCare Company.

Bent u nog geen relatie van ons kantoor? Ook dan staan wij u graag te woord. Wij bieden echter geen losse financiële producten aan. Beleggen in dit fonds kan alleen als onderdeel van het CapitalCare Vermogensplan of het CapitalCare Beleggingsplan. Meer informatie over deze arrangementen en over onze werkwijze treft u aan op de pagina Vermogensplan.

Neem contact op