Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

Online services

Inloggen OnlineServices

Via onderstaande buttons proberen wij het makkelijk voor u te maken om onze online services te benaderen. Zorgt u ervoor dat u de juiste toegangsgegevens onder handbereik heeft.

Mijn Assets
Via de button Mijn Assets logt u rechtstreeks in op de Asset Monitor. Met behulp van de Asset Monitor houden wij voor u bij hoe uw vermogen is verdeeld over de diverse beleggingscategorieën, weke rendementen zijn behaald en welke risico’s u heeft gelopen.

Mijn Assets

 

Mijn budget
Via de button Mijn budget kunt u de voor u opgestelde financiële planning bekijken. U kunt zelf veranderingen doorvoeren in uw uitgaven en zien wat het effect daarvan is op uw totale financiële positie.

Mijn budget

 

Mijn Documenten
Via de button Mijn documentenkomt u in uw digitale kluis terecht. In deze digitale kluis bewaren wij al uw belangrijke documenten, inclusief de protocollen die gevolgd moeten worden in geval van calamiteiten. In de digitale kluis vindt u ook de periodieke vermogensrapportage terug. De inlogprocedure is dezelfde als bij de AssetMonitor. De gehanteerde indeling van mappen en files vindt u terug in het pdf-file ‘Documentenstructuur’, in de map ‘Digitale kluis’.

Mijn documenten

 

Vanuit de digitale kluis kunt u documenten inzien en downloaden. Wilt u documenten toevoegen, dan kunt u deze uploaden in de map “Te archiveren documenten” of naar ons toesturen. Dit kan per post naar Daalwijkdreef 47, 1103 AD Amsterdam of digitaal naar info@capitalcarecompany.com. Originelen worden na het inscannen zo spoedig mogelijk geretourneerd.

 

Inloggen beleggingen

Via onderstaande buttons kunt u de actuele stand van zaken bekijken van de beleggingen die wij voor u aanhouden bij DeGiro, InsingerGilissen en Scildon.

DeGiro InsingerGilissen Scildon

 

Overige links

Via onderstaande links kunt u overige van belang zijnde documenten inzien en toegang krijgen tot onze toezichthouders.