Schenken en nalatenschap

Vermogenszorg is niet alleen zorg voor nu, maar ook voor later. Behalve besparing van belasting, is vooral ook het juridisch goed vastleggen van uw wensen een belangrijk aandachtpunt. Door tijdig aan estate planning te beginnen en dit slim in te richten, draagt u op een verantwoorde wijze vermogen over aan de volgende generatie en bespaart u ook nog eens belasting.

Estate planning kent een vijftal domeinen die u ten dienste staan bij deze overdracht (de schijf van vijf). Dit zijn achtereenvolgens:

 1. Samenlevingsregime
 2. Testamentair erfrecht
 3. Schenkingsplanning
 4. Verzekeren
 5. Internationale structurering

Uiteraard is er wettelijk ook al veel geregeld en vooral de laatste jaren is een moderniseringsslag gemaakt. Was vroeger nog de algehele gemeenschap van goederen het geldende gehuwden regime, waarin twee vermogens bijna geheel in elkaar samensmolten. Sinds 2018 is dat de wettelijke gemeenschap van goederen, een stuk minder alles omvattend dan voorheen. Alles wat apart was, blijft apart en pas vanaf de huwelijksdatum wordt er automatisch gedeeld, op schenkingen en erfenissen na.

Voor sommigen kan dit voldoende zijn, voor velen is het dat echter niet. Je zult er dan zelf voor moeten zorgen dat zaken zaken goed geregeld woden. Zeker met de toename van samengestelde gezinnen kan dit nog een behoorlijk klus betekenen.

Is er een familiebedrijf aanwezig dan is het goed regelen van dit soort zaken van nog groter belang. Vooral wanneer een beroep kan worden gedaan op de diverse bedrijfsopvolgingsregelingen. Een onzorgvuldige redactie van testamenten en (huwelijkse) voorwaarden kan zorgen voor aanzienlijke belastingaanslagen die in het slechtste geval zelfs kunnen leiden tot een faillissement van het familiebedrijf.

Wij helpen u graag verder bij zowel de planning en structurering als bij de uitvoering en implementatie. Daarbij kunt u denken aan de volgende werkzaamheden:

 • Opzetten van een estate plan
 • Inschakelen van in estate planning gespecialiseerde notarissen en fiscalisten en opvragen van offertes
 • Coördinatie van de werkzaamheden en instructie van de specialisten
 • Controle van de werkzaamheden, bijstellen indien nodig en vertaling naar u en de familie
 • Coördineren en uitvoeren van eventuele vervolgwerkzaamheden, zoals een herstructurering van de bv-structuur of het opzetten van een familiefonds of goede doelen stichting
 • Coördineren en uitvoeren van het schenkingsplan dat vaak meerdere jaren in beslag neemt

Tarifering geschiedt via het uurtarief of een tevoren afgesproken vaste fee. Zij kan onderdeel zijn van een van de arrangementen of los worden aangeboden via CapitalCare Advies.