Financieren

Maatwerk als specialisme

Dagelijks wordt ons een grote verscheidenheid aan financieringsvraagstukken voorgelegd. Dit betekent bijna altijd maatwerk.

In de meeste gevallen kunnen wij het complete financieringstraject voor u verzorgen. En mochten wij uw vraag niet zelf kunnen afhandelen, dan werken wij samen met partijen die in dat specifieke segment gespecialiseerd zijn. Onderstaand treft u een aantal voorbeelden van financieringsvraagstukken die ons worden voorgelegd:

  • aankoop van de eigen woning
  • aankoop van een tweede woning of vakantiewoning
  • aankoop van commercieel vastgoed
  • inkopen in een bedrijf
  • herfinanciering van bestaande leningen
  • lenen van de bank of van de bv (of van ouders)?
  • aankoop van een boot of andere kostbare roerende zaken

Effectenkrediet

Tegenwoordig wordt weer vaker krediet verstrekt met als onderpand een effectenportefeuille. Bestedingsdoelen kunnen consumptief zijn, maar ook aankoop van extra effecten of onroerende zaken. Het spreekt voor zich dat bij dergelijk onderpand extra voorzichtigheid moet worden betracht, gezien het volatiele karakter van effecten. Bij flinke koersdalingen komen de zekerheden onder druk te staan en kunt u een zogenaamde ‘margincall’ van de bank verwachten. Meestal komt dit op een ongelegen moment omdat het dan in de gehele economie slechter gaat. Dit kan gedwongen liquidatie van een deel van uw effectenportefeuille betekenen. De kans op verliezen is dan zeer groot. Voor kortlopende kredietbehoeftes of als overbruggingsfinanciering kan een effectenkrediet echter een geschikt instrument zijn.

Ondernemers en senioren

Door negatieve ervaringen opgedaan tijdens de kredietcrisis zijn toezichthouders steeds strenger geworden als het gaat om kredietverlening. De normen zijn dan ook aangescherpt. Niet alleen qua hoogte van de lening in verhouding tot de waarde van het object, maar ook qua inkomensnormen. Er zijn hoge boetes uitgedeeld aan partijen die hier onzorgvuldig mee omgingen. Veel banken en andere kredietverstrekkers zijn daarom huiverig geworden om af te wijken van de standaardnormen. Dit zorgde ervoor dat ondernemers en senioren bijna geen financiering meer konden krijgen, ondanks het feit dat de overheid juist voor deze doelgroepen de ‘explain’-mogelijkheid heeft gecreëerd. ‘Explain’ betekent echter maatwerk en daar hebben veel partijen de capaciteit niet voor.

Bij CapitalCare Company hebben wij dat wel en ook de instrumenten om ‘explain’ goed te kunnen onderbouwen. Daarnaast werken wij met partijen die open staan voor ‘explain’-situaties, waardoor de kans groter is dat een kredietaanvraag wel met succes kan worden afgerond.

Alternatieve financieringen

De andere kant van de medaille waar ook alternatieve beleggingen als private equity en private lending opstaan (zie beleggen). Behalve van een bank of een andere financiële instelling kunt u natuurlijk ook onderhands lenen of kapitaal aantrekken. Een populaire vorm is tegenwoordig  crowdfunding. Zelfs bij woninghypotheken. Het platform functioneert dan als eerste kredietbeoordelaar. De beleggers die op de lening kunnen inschrijven zijn de uiteindelijke beoordelaars en risicodragers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op deze platforms en zorgt ervoor dat zij aan hun zorgplicht jegens beleggers (en inleners) voldoen.

Een valkuil bij deze vorm van lenen kan zijn dat te makkelijk of te veel aan leningen wordt opgenomen. Het betreft grotendeels een ‘execution only’-activiteit waarbij het niet noodzakelijk is om een adviseur in te schakelen. Bij grotere of meer complexe leningen en bij zakelijke leningen adviseren wij u wel een adviseur in te schakelen. De extra kosten verdienen zich meestal meer dan terug.

Welke rente?

De rente staat historisch laag en tot voor kort was het niet ondenkbaar om geld toe te krijgen bij het afsluiten van een lening. Een belangrijke factor hierbij is natuurlijk de ECB met haar ruime geldbeleid. Hoewel het ernaar uitziet dat de rente nog wel even laag zal blijven, niemand weet waar de bodem ligt, zal er een moment aanbreken dat de rente omhoog gaat. Met dat in het achterhoofd kan het comfortabel zijn om nu de rente lang vast te zetten. Voor hoelang dat dan moet zijn is geen algemene richtlijn te geven, dit zal samenhangen met het doel van uw financiering.

Wilt u een vraag stellen? Neem contact op.