Investeren in een hypothecaire lening voor zorgvastgoed

Looptijd 4 jaar; rentevergoeding 5,5% op jaarbasis bij een minimale inleg van €100.000; maandelijkse uitbetaling van rente; hypotheekrecht en debiteurenverpanding als zekerheden.

Bent u op zoek naar een rustige belegging met regelmatige uitkeringen en een overzienbare looptijd, dan kan dit beleggingsidee interessant zijn voor u. U leent uw geld uit aan een fonds dat op haar beurt doorleent aan de onderneming die het zorgvastgoed exploiteert en in eigendom heeft. Als zekerheid voor het terugbetalen van de lening wordt een 1e hypotheekrecht verstrekt en worden de huurpenningen verpand.

Het betreft een herfinanciering. Er zijn geen banken betrokken bij de financiering van dit vastgoed. De waarde van het vastgoed bedraagt €13,92 mio en de te verstrekken lening €9,58 mio. De bevoorschotting komt hiermee uit op ruim 68% hetgeen gebruikelijk is voor dit soort vastgoed. Er wordt niet tussentijds afgelost op de lening. De lening wordt in zijn geheel in principe op einddatum terugbetaald.

Het gebouw bestaat grotendeels uit kleine appartementen die bewoond worden door mensen die in de knel zijn gekomen in de moderne maatschappij en die een tweede kans nodig hebben. Het concept omvat naast woonruimte onder meer het verzorgen van scholing en werkgelegenheid. De onderlinge band met de medebewoners versterkt de kans op een goede terugkeer naar de reguliere maatschappij. De bewoners verblijven er maximaal twee jaar.

Het gebouw is in 2016 compleet getransformeerd en van alle gemakken voorzien. Zo is er een grote tuin aangelegd, een loungeruimte en een wasserette. In het gebouw bevinden zich tevens enkele ruimtes die commercieel verhuurd worden. Zo is er een sportschool en een kinderdagverblijf gevestigd en worden enkele kleine kantoorruimtes verhuurd. Het complex is tevens voorzien van 126 parkeerplekken.

Risico’s

Aan elke belegging kleven risico’s. Een volledig overzicht vindt u terug in het prospectus dat wij u op verzoek toesturen. Enkele specifieke risico’s, die goed overzienbaar zijn, maar toch genoemd moeten worden zijn:

  • Herbeleggingsrisico: na afloop van de vier jaar looptijd is de kans aanwezig dat je op een belegging met gelijksoortig risico niet meer hetzelfde rendement kunt behalen. Ook is het mogelijk dat de lening vervroegd wordt afgelost vanaf het derde jaar, zonder dat u daar een vergoeding voor krijgt;
  • Rendementsrisico: als rendementen op beleggingen met een gelijksoortig risico tijdens de looptijd omhoog gaan, dan kun je niet switchen voor einde looptijd;
  • Liquiditeitsrisico: je kunt gedurende de vier jaar looptijd je inleg niet terugvragen. Het is dus belangrijk om hierin alleen te investeren met met geld dat je de komende 4 jaar niet nodig hebt voor andere doeleinden (dit is altijd een basisprincipe);
  • Single tenant risico: er is slechts één leningnemer, waardoor de spreiding gering is. Er bestaat altijd het risico dat de leningnemer in de financiële problemen komt en daardoor niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het aantal huurders is echter groot en door de begeleiding die zij krijgen zijn huurachterstanden niet of nauwelijks aan de orde. Daarnaast is er natuurlijk het recht van 1e hypotheek;
  • Single asset risico: de hypothecaire zekerheid rust slechts op één pand. Dit kan verloren gaan of anderszins in waarde achteruitgaan door een niet door de opstalverzekering gedekte oorzaak waardoor de zekerheden uitgehold kunnen worden.
  • Herfinancieringsrisico: na afloop van de looptijd bestaat het risico dat de leningnemer de hoofdsom niet kan aflossen. Bijvoorbeeld omdat zij te weinig eigen vermogen heeft of geen herfinanciering kan krijgen omdat bijvoorbeeld de marktwaarde sterk is gedaald;
  • Wetgevingsrisico: een deel van de huurders heeft recht op huurtoeslag en een uitkering. Dit is voldoende om de huur betalen. Hier kunnen echter veranderingen in komen door besparingsoperaties van de overheid.

Cliënten van CapitalCare Company worden gecompenseerd voor eventuele emissievergoedingen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit beleggingsidee, dan kunt u dit aanvragen via onderstaande contactknop of bellen met uw contactpersoon bij CapitalCare Company.

Bent u nog geen relatie van ons kantoor? Ook dan staan wij u graag te woord. Wij bieden echter geen losse financiële producten aan. Beleggen in dit idee kan alleen als onderdeel van het CapitalCare Vermogensplan of het CapitalCare Beleggingsplan. Meer informatie over deze arrangementen en over onze werkwijze treft u aan op de pagina Vermogensplan.

Neem contact op