Investeren in Private Debt van Nederlands mkb

Looptijden 1 – 5 jaar; rentevergoeding 5,5% – 6,5% op jaarbasis; per maand uitbetaald.

Vooral kleinere tot middelgrote ondernemingen hebben vaak moeite om financiering bij banken aan te trekken. De benodigde bedragen zijn over het algemeen lager dan bij grote ondernemingen, waardoor het voor banken met hun dure kredietspecialisten minder interessant wordt. Dit hoeft dus niets te zeggen over de gezondheid of de kwaliteit van de betreffende ondernemingen.

FinTech is hier dankbaar op in gesprongen en kan dankzij haar efficiëntere werkwijze wel op een winstgevende manier kleinere kredieten verlenen en beheren. Sinds de PSD2 wetgeving kunnen bedrijven eenvoudig hun banktransacties delen met andere bedrijven. De huisbank is verplicht hieraan mee te werken.

FinTech, voluit Financial Technology, combineert financiële diensten en producten met innovatieve technologie. Als FinTech ergens goed in is dan is het wel het analyseren van data, in dit geval transactiedata. Dat komt niet alleen van pas bij het beoordelen van de historie van een bedrijf, maar vooral ook na het verlenen van het krediet. De financier kan op dagbasis meekijken in de betaalstromen en daardoor sneller signaleren als er spanning op de rekening ontstaat.

Dit is niet alleen voor haarzelf van belang, maar ook voor het betreffende bedrijf. Er wordt dan eerder aan de bel getrokken om grotere problemen voor te zijn. Hierdoor is het aantal leningen dat niet op tijd wordt terugbetaald een stuk lager, het zogenaamde default percentage.

Gespreid beleggen in debiteurenfinanciering via een beleggingsfonds

Om krediet te kunnen verlenen is uiteraard geld nodig, funding. Dit geld wordt bijeen gebracht door de beleggers in dit mkb-financieringsfonds. De leningen die vervolgens door het fonds worden uitgezet zijn goed gespreid. Het fonds heeft circa 350 bedrijven als cliënt en kent een goede spreiding over zowel sectoren als bedrijfsomvang. Deze portefeuille groeit gestaag verder. Met eerdere fondsen erbij staan er nu bij zo’n 1.600 bedrijven kredieten uit. Het kleinste bedrijf heeft een omzet van € 100.000 en de grootste € 25 mio. Van de bedrijven bestaat 58% langer dan 5 jaar en 30% langer dan 10 jaar.

Ook de omvang van de leningen varieert: circa 28% van de leningen zit onder de € 25.000, circa 70% zit in de midden categorie tot € 150.000 en de resterende 2% in de categorie tot het maximum van € 3 mio.

Kredietbewaking met behulp van artificial intelligence

De bedrijven betalen wekelijks rente en aflossing, maar mogen dit ook meestal weer opnemen indien nodig. Het krediet ademt dan mee met de liquiditeitsbehoefte van de onderneming, een soort doorlopend krediet. Door de wekelijkse betaling van rente en het dagelijkse real-time inzicht in het bankverkeer worden betalingsproblemen snel zichtbaar.

Door de toevoeging van artificial intelligence aan de data ontstaat een zelflerend effect en wordt de werking van het model beter.

Zekerheden

Het betreft bijna uitsluitend financiering van facturen waar geen discussie over bestaat. Dat is omzet die gerealiseerd is, maar nog niet ontvangen. De zekerheden bestaan uit verpanding van debiteuren en voorraden. Ook wordt meestal een persoonlijke borgstelling bedongen. Dit zijn relatief makkelijk uit te winnen zekerheden mocht dat nodig zijn.

In het contract tussen fonds en de beheerder is geregeld dat eerst de investeerders uitbetaald krijgen, alvorens de beheerder betaald wordt. Gezien de ruime marge tussen de rente die investeerders vergoed krijgen en de rente die van de gefinancierde bedrijven ontvangen wordt, zal niet snel de situatie ontstaan dat de investeerders niet meer uitbetaald worden.

De beheerder van het fonds

Ook de beheerder zelf is goed gekapitaliseerd en heeft inmiddels een brede basis gelegd om een gedegen winstgevend bedrijf te zijn en te blijven. Het bestaat ruim 10 jaar en heeft al 3 fondsen succesvol in de markt gezet. Achter het bedrijf staan enkele gerenommeerde aandeelhouders.

Deelnemers  zijn vooral ondernemers die hun bedrijf verkocht hebben of al wat kapitaal opzij hebben kunnen zetten en vermogende particulieren. Ook een grote institutionele belegger heeft vertrouwen in de propositie en is met € 65 mio toegetreden.

De belegging zelf

De minimum inleg is € 100.000. De minimale looptijd is momenteel 12 maanden, de maximale 5 jaar. De rentes (op jaarbasis) die op dit moment worden vergoed zijn:

1 jaar                          5,50%
2 jaar                          5,75%
3 jaar                          6,00%
4 jaar                          6,25%
5 jaar                          6,50%

De rente wordt maandelijks uitbetaald. Na de gekozen looptijd kan makkelijk worden verlengd tegen de dan geldende rentetarieven of kan voor een andere looptijd worden gekozen. Uiteraard kan dan de deelname ook worden beëindigd.

Cliënten van CapitalCare Company worden gecompenseerd voor eventuele emissievergoedingen.

NB: Momenteel is ook een ouder fonds weer open gezet voor deelname. Het is een soortgelijk fonds als bovenstaand fonds, met als verschil dat de zekerheden zijn achtergesteld t.o.v. de bank. Dit extra risico wordt beloond met een rente van 11% tot 13%; ook weer afhankelijk van de looptijd.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit beleggingsidee, dan kunt u dit aanvragen via onderstaande contactknop of bellen met uw contactpersoon bij CapitalCare Company.

Bent u nog geen relatie van ons kantoor? Ook dan staan wij u graag te woord. Wij bieden echter geen losse financiële producten aan. Beleggen in dit fonds kan alleen als onderdeel van het CapitalCare Unlimited. Meer informatie over dit arrangement treft u aan op de pagina Tarieven.

Neem contact op