Pensioen

Aftopping, pensioenopbouw, netto pensioen, netto lijfrente, uitfasering pensioen in eigen beheer, afschaffen gouden handdruk, stamrechten en levensloopregelingen… ziet u door de bomen het bos nog?

U wilt gewoon een goed pensioen en een appeltje voor de dorst.

Maar wat is nu geschikt voor uw situatie?

Hoe ziet uw pensioenplan eruit?

Uiteraard houden wij er rekening mee welk fiscaal of juridisch etiket voor u het meest geschikt is – voor de leesbaarheid hanteren we op deze pagina echter telkens het woord pensioen. Welk etiket ook gebruikt wordt, de kern van de opbouw blijft waardeontwikkeling. Factoren die dit beïnvloeden zijn de onderliggende rente- of beleggingsproducten, uw beleggingshorizon en de kosten. Uiteraard speelt de fiscaliteit een rol: netto inleg nu betekent netto uitkering later en aftrekbare inleg nu is een belaste uitkering later. Verschillen in belastingtarief kunnen daarbij interessant zijn, maar zijn op langere termijn niet gegarandeerd.

Invloed op kosten en beleggen

Waar u zelf invloed op uit kunt oefenen – zeker nu pensioenopbouw steeds meer geïndividualiseerd wordt – zijn de kosten, beleggingsmogelijkheden en deels ook uw beleggingshorizon. Bij CapitalCare Company hebben we oplossingen bedacht om hieraan invulling te geven. Wij combineren verschillende expertises: pensioenkennis, beleggingssimulatie, managerselectie en asset monitoring.

Onze financiële planning bepaalt de basis: hoeveel moet je nu reserveren om later het gewenste kapitaal of de gewenste uitkering te ontvangen en wat is daarbij het geschikte fiscale etiket. We rekenen met beleggingssimulatie voor u door in hoeverre het beoogde einddoel haalbaar is en welke beleggingsmix daarbij het best past. Vervolgens vindt de selectie plaats van de voor u geschikte portefeuillemanagers. Met onze AssetMonitor bewaken we rendement en risico en zorgen we dat de diverse beleggingen blijvend op elkaar worden afgestemd. Dit herhalen wij minimaal één keer per jaar. Zo leveren wij maatwerk en sluiten de pensioenbeleggingen aan op de rest van uw vermogen.

Doorbeleggen na pensioendatum

In tijden met een lage rentestand kan het onvoordelig zijn om de opgebouwde waarde om te zetten in gegarandeerde uitkeringen. Als uw situatie dit toelaat en u niet grotendeels afhankelijk bent van deze uitkeringen, kunt u ervoor kiezen uw pensioen in de vorm van beleggingseenheden te laten uitkeren. Dit betekent wel dat de uitkeringen dan iedere keer anders zullen zijn, naargelang de ontwikkeling van de beleggingen. In combinatie met uw overige beleggingen en uw liquiditeiten, die dan als stootkussen fungeren, hoeft dit geen probleem te zijn. Het spreekt voor zich dat in dit geval een nauwgezette monitoring van uw vermogen van groot belang is.

Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen

De basis van een goed pensioenadvies wordt gevormd door het analyseren van uw financiële positie, de risico’s die u loopt, uw kennis en ervaring met financiële producten en uw wensen en doelstellingen. Wij kijken daarbij ook naar risico’s als overlijden en arbeidsongeschiktheid. Deze risico’s worden zo nodig verzekerd. Dit kan in de vorm van een eenmalige kapitaaluitkering zijn of in de vorm van periodieke uitkeringen.

Overzetten van uw pensioenkapitaal

Ook uw bestaande bank- en verzekeringsproducten of de in een bv ondergebrachte oudedagsvoorzieningen kunt u bijna altijd meenemen naar uw nieuwe pensioenplan. Dit voorkomt versnippering en vereenvoudigt het overzicht.

Om overdachten soepel en accuraat te laten verlopen hanteren veel financiële partijen het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). CapitalCare Company doet dat ook. Meer informatie over het PSK vindt u op de websites van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Wilt u weten voor welke pensioenoplossingen CapitalCare Company gebruik maakt van het PSK lees dan hier verder, of neem contact met ons op. Bij het overdragen maken wij gebruik van een speciaal formulier. Wilt u kapitaal van elders overdragen naar CapitalCare Company, gebruikt u dan het formulier binnenkomend pensioenkapitaal. Wilt u kapitaal van CapitalCare Company overdragen naar een andere partij gebruikt u dan het formulier uitgaand pensioenkapitaal.

Waardeoverdracht kan fiscale consequenties hebben. Vraag daarom altijd een financieel adviseur om advies voordat u opdracht tot waardeoverdracht geeft. Uiteraard kunt u daarvoor ook bij ons terecht.

Heeft u een vraag of wilt u direct een oriënterend gesprek met ons hebben? Neem contact met ons op.