Terugblik financiële markten – Januari 2024

Het was een lastig begin voor de financiële markten in het vierde kwartaal. Oktober was voor aandelenbeleggers niet veel beter dan september. Aandelenbeurzen waren nog steeds onder de indruk van de hoge renteniveaus. De koersen van aandelen uit ontwikkelde markten daalden dan ook met 2,9% en die van aandelen uit opkomende markten zelfs met 3,9%. In de VS steeg de 10-jaars rente verder, waardoor obligatiebeleggers in staats- en bedrijfsobligaties eveneens verliezen leden. Zo daalden de koersen van obligaties wereldwijd met 1,2% in oktober. Daarnaast ging vastgoed verder onderuit, maar profiteerden de goud- en olieprijs van de oorlog tussen Israël en Hamas en de toegenomen politieke spanningen in het Midden-Oosten.

Halverwege de maand november draaide het negatieve sentiment op de financiële markten echter als gevolg van gunstige inflatiecijfers. Dat en de verwachting dat centrale banken de beleidsrentes mogelijk gaan verlagen zorgden voor een flinke positieve impuls op de financiële markten.

De rente op met name staatsobligaties daalde aanzienlijk waardoor obligatiekoersen flink opliepen. Ook de aandelenbeurzen profiteerden van de lagere renteniveaus en het positieve sentiment. Wereldwijd lieten aandelen een stijging zien van 4,6%. Ook voor obligaties was november een uitstekende maand, want de koersen stegen met meer dan 5%. De prijs van olie daalde ende goudprijs bleef onverminderd hoog.

In december kregen we te maken met een heuse eindejaarsrally op zowel de aandelen- als obligatiemarkten. De verwachting nam toe dat door de afgenomen inflatie en dalende rentes de centrale banken de beleidsrente in 2024 gaan verlagen. Na twee jaar van prijsstijgingen en oplopende rentes werd hier door de financiële markten enthousiast op gereageerd. Zo kon het beleggingsjaar 2023 -na een moeizame aanloop- uiteindelijk toch positief worden afgesloten.

Inmiddels hebben de aandelenbeurzen een fraaie rally achter de rug en vallen winstnemingen begin 2024 niet uit te sluiten. Afhankelijk van de winstgroeivooruitzichten van bedrijven kan er in 2024 nog meer in het vat zitten. Ook voor obligaties zijn de vooruitzichten niet ongunstig. De dalende inflatietrend zet zich onverminderd voort wat zorgt voor lagere rentes. Voor vastgoed en grondstoffen zijn de vooruitzichten minder gunstig vanwege de afnemende vraag door de economische groeivertraging.

Aandelen 2023.Q4 1 jaar 3 jaar 5 jaar
MSCI ontwikkelde markten 5,8% 17,4% 10,8% 12,9%
MSCI opkomende markten 3,7% 4,9% -4,7% 3,4%
MSCI alle markten 5,5% 14,6% 8,3% 11,8%
Obligaties (EUR hedged) 2023.Q4 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BBgBarc Euro obligatiemix 6,7% 4,8% -5,1% -1,2%
BBgBarc Wereldwijde obligatiemix 5,4% 4,4% -4,1% -1,0%
BBgBarc Wereldwijde bedrijfsobligaties 6,7% 3,4% -4,5% -0,1%

Bronnen: ING IO, Robeco, VLK