Spaarrente – Januari 2024

Ondanks de pauze in renteverhogingen bij de centrale banken en de dalende hypotheekrentes zetten de stijgingen bij de spaarrentes nog steeds door, zij het een stuk gematigder dan vorig jaar. Zoals gebruikelijk vooral bij de kleinere aanbieders van spaarproducten. De grootbanken volgen op enige afstand.

Bronnen: Homefinance en websites van banken

Globaal overzicht

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen over spaarsaldi tot € 100.000. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht. Wij beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Gezien de nog altijd lage spaarrentes die reguliere Nederlandse instellingen vergoeden, betrekken we sinds vorig jaar ook financiële instellingen uit het buitenland in onze beschouwing. We doen dit voor zover deze zijn aangesloten bij het Duitse spaarplatform Raisin.

De spaarbanken waarin zij bemiddelen vallen onder het depositogarantiestelsel van de EU. Ook dit stelsel garandeert tegoeden tot € 100.000. Ook in EU-landen die de euro nog niet ingevoerd hebben. Je krijgt in het geval van calamiteiten het equivalent in lokale valuta uitgekeerd. Je moet je dan bij de centrale bank van het betreffende land melden om je geld terug te vragen. Voor veel spaarders is dit een brug te ver. Raisin neemt deze zorg uit handen en zorgt ervoor dat binnen twee weken wordt uitbetaald. U betaalt Raisin niets en u ontvangt dezelfde rente als inwoners van het betreffende land. Raisin ontvangt commissie van de bank, die daardoor dus een iets lagere marge heeft.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden is de rente niet of licht gestegen. De koppositie bij de NL-partijen wordt bekleed door LeasePlan Bank met wederom 2,22%. Centraal Beheer, KNAB en NIBC zitten daar vlak achter met 2 tot 2,1%. De buitenlandse aanbieders met traditioneel hoge rentes gaan tot boven de 3% met een maximum van 3,34% bij het Estse InBank (via Raisin). De Nederlandse grootbanken zitten op 1,5 tot1,7%, maar wel vaak in een staffel met een lage eerste schijf. Kom je boven die eerste schijf, dan neemt voor het meerdere het percentage af.

NB: sommige spaarmogelijkheden worden aangeboden via een beleggingsapp. Deze rekeningen vallen onder de Beleggerscompensatieregeling. Dit is een ander garantiestelsel dan die voor gewone spaarrekeningen of spaarapps. De garantie is dan beperkt tot € 20.000.

Lang vast

Bij de langere spaarrentes zien we inmiddels een kentering en bij langer dan 5 jaar zelfs een significante daling! Deze rentes volgen toch wat nauwgezetter de kapitaalmarktrente en die daalt, zoals we ook zien bij de hypotheekrente. Je geld lang wegzetten levert dus nog steeds meer rente op, maar het verschil met variabel is inmiddels een stuk kleiner en je bent aanzienlijk minder flexibel. Je betaalt boeterente als je het depot tussentijds wilt openbreken. Uiteraard heb je wel zekerheid en dat is voor sommigen ook wat waard.

Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt iets lager dan vorig kwartaal, namelijk op 3% bij Centraal Beheer. Via Raisin kun je bij het Italiaanse Banca Progetto voor dezelfde looptijd 4,1% tegemoet zien. 5 jaar vast en 10 jaar liggen onder het niveau van 3 jaar vast. Dit is ook het geval bij de buitenlandse spaarbanken: maximaal 3,6% bij 5-jaars vast versus 3,75% voor 10 jaar vast. Je kunt in het laatste geval beter in een obligatiefonds investeren.

Kort vast

Het optimum in de rentecurve zit momenteel bij deposito’s die 1 jaar vast staan. NIBC biedt nog steeds 3%. Banken die onder een buitenlands depositogarantiestelsel vallen bieden tarieven tot 4,2% (enkele Portugese banken). Sommige private banks bieden voor hun betere cliënten die hogere bedragen vastzetten ook betere rentes aan. Dit kan echter op dagbasis fluctueren.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden, maxima en beperkingen, waardoor bottom line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. De maximale bedragen waarover rente wordt vergoed liggen bij deposito’s meestal aanzienlijk hoger dan bij vrij opneembare spaarrekeningen.

Direct ingaande lijfrentes

Ook gegarandeerde lijfrentes in de uitkeringsfase zijn wat in hoogte gezakt. Het hoogste levenslang gegarandeerde rendement is momenteel 3,34%, zie bijvoorbeeld De Goudse. Levenslange lijfrentes kunnen alleen bij verzekeraars worden afgesloten, banken kunnen die niet aanbieden.

Bron: Moneywise