Hypotheekrente – April 2024

In dit overzicht geven we u periodiek een globaal overzicht van een aantal tarieven bij de bekendere Nederlandse hypotheekverstrekkers. We gaan hierbij uit van kredieten bedoeld voor financiering van de eigen woning zonder NHG. We volgen een vijftal rentelooptijden waarbij tot 50%, tot 80% en tot 100% van de marktwaarde van de woning geleend wordt (bevoorschotting). Verder gaan we uit van annuïtaire aflossing en van Energielabel A. Het energielabel speelt een steeds grotere rol in de woningwaarde hetgeen financiers tot uitdrukking laten komen in renteopslagen.

Het afgelopen kwartaal zijn de hypotheekrentes van rentevast periodes vanaf 5 jaar bij alle partijen gedaald. De verlagingen doen zich minder frequent voor dan in voorgaande kwartalen en de verlagingen zijn klein. Onderstaande percentages zijn op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief actueel.

Tarieven per 15-04-2024

Bevoorschotting
Looptijd < 50% < 80% < 100%
Variabel 5,1% 5,12% 5,4%
 5 jaar vast 3,15% 3,15% 3,15%
10 jaar vast 3,36% 3,54% 3,54%
20 jaar vast 3,84% 3,84% 3,84%
30 jaar vast 3.92% 3.94% 4,11%

De vermelde rentes zijn de laagste tarieven die worden gepubliceerd. De pijltjes geven de renteontwikkeling weer sinds het vorige kwartaal. De dalingen zijn bij alle rentevast periodes te vinden; zij variëren tussen de 0,01% en 0,5%.

Opmerkelijk is dat de variabele rente bij Rabobank, voorheen de laagste aanbieder, fors gestegen is. Rabobank is nu alleen de laagste aanbieder voor 10-jaarsrente bij minder dan 50% bevoorschotting. Bij de overige 5-, 10- en 20-jaarsrentes is ABN-AMRO momenteel de goedkoopste. Opvallend is dat zij de rentes in alle bevoorschottingscategorieën hetzelfde houdt.

Het laagste tarief voor 30-jaars rente wordt aangeboden door Impact hypotheken, een relatief nieuwe partij op de hypothekenmarkt.

Verhuurhypotheken

De tarieven voor Verhuurhypotheken (via LloydsBank) zijn nagenoeg gelijk gebleven en liggen tussen de 5 en 6%.