Spaarrente – April 2024

Na de verhogingen in het afgelopen jaar zien we een voorzichtige beweging naar beneden. De kleinere aanbieders van spaarproducten en de buitenlandse partijen proberen het hoge niveau van vorig jaar vast te houden, maar moeten toch wat toegeven. Ze bieden nog altijd wel de hoogste rentes. De grootbanken volgen op enige afstand.

Globaal overzicht

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen over particuliere spaarsaldi tot € 100.000. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht. Wij beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Gezien de nog altijd lage spaarrentes die reguliere Nederlandse instellingen vergoeden, betrekken we sinds vorig jaar ook financiële instellingen uit het buitenland in onze beschouwing. We doen dit voor zover deze zijn aangesloten bij het Duitse spaarplatform Raisin.

Europees depositogarantiestelsel

De spaarbanken waarin Raisin bemiddelt vallen onder het depositogarantiestelsel van de EU, net zoals Nederlandse banken. Dit stelsel garandeert tegoeden tot € 100.000. Ook in EU-landen die de euro nog niet ingevoerd hebben. Je krijgt in het geval van calamiteiten het equivalent in lokale valuta uitgekeerd. Je moet je dan bij de centrale bank van het betreffende land melden om je geld terug te vragen. Voor veel spaarders is dit een brug te ver. Raisin neemt deze zorg uit handen en zorgt ervoor dat binnen twee weken wordt uitbetaald. U betaalt Raisin niets en u ontvangt dezelfde rente als inwoners van het betreffende land. Raisin ontvangt commissie van de bank, die daardoor dus een iets lagere marge heeft.

NB: sommige spaarmogelijkheden worden aangeboden via een beleggingsapp. Deze rekeningen vallen onder de Beleggerscompensatieregeling. Dit is een ander garantiestelsel dan die voor gewone spaarrekeningen of spaarapps. De garantie is dan beperkt tot € 20.000.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden is de rente niet of licht gestegen. De koppositie bij de NL-partijen wordt bekleed door Bunq met wederom 2,46%. LeasePlan Bank zit daarachter met 2,22%, net als vorig kwartaal. De buitenlandse aanbieders met traditioneel hoge rentes gaan tot boven de 3% met een maximum van zelfs 4,00% bij het Duitse TradeRepublic. De Nederlandse grootbanken zitten tussen de 1,25% en de 1,50%, afhankelijk van de hoogte van het spaarbedrag.

Lang vast

Bij de langere spaarrentes zien we een daling ten opzichte van vorig kwartaal. Deze rentes volgen toch wat nauwgezetter de kapitaalmarktrente en die daalt, zoals we ook zien bij de hypotheekrente. Je geld lang wegzetten levert dus nog steeds meer rente op, maar het verschil met variabel is niet zo heel groot en je bent aanzienlijk minder flexibel. Je betaalt boeterente als je het depot tussentijds wilt openbreken. Uiteraard heb je wel zekerheid en dat is voor sommigen ook wat waard.

Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt 0,10% lager dan vorig kwartaal, namelijk op 2,90%bij Centraal Beheer. Via Raisin kun je bij het Italiaanse Banca Progetto voor dezelfde looptijd 3,60% tegemoet zien. Dit is 0,50% lager dan vorig kwartaal. 5 jaar  en 10 jaar vast liggen onder het niveau van de 3 jaar vast. Dit is ook het geval bij de buitenlandse spaarbanken; maximaal 3,4% bij 5-jaars vast versus 3,3% voor 10 jaar vast. Je kunt in het laatste geval misschien beter in een obligatiefonds investeren.

Kort vast

Het optimum in de rentecurve zit momenteel bij deposito’s die 1 tot 3 jaar vast staan. NIBC biedt voor 1 jaar vast 2,8%. Banken die onder een buitenlands depositogarantiestelsel vallen bieden tarieven tot 3,7%, vergelijkbaar met de 3-jaarstarieven. Sommige private banks bieden voor hun betere cliënten die hogere bedragen vastzetten ook betere rentes aan. Dit kan echter op dagbasis fluctueren.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden, maxima en beperkingen, waardoor bottom line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. De maximale bedragen waarover rente wordt vergoed liggen bij deposito’s meestal aanzienlijk hoger dan bij vrij opneembare spaarrekeningen.

Direct ingaande lijfrentes 1

Ook gegarandeerde lijfrentes in de uitkeringsfase zijn wat in hoogte gezakt. Het hoogste gegarandeerde rendement is momenteel 3,03% bij een 30-jarige uitkering en 100% overgang op de partner bij eerder overlijden. Zie bijvoorbeeld Onderlinge ‘s-Gravenhage. Bij dit soort looptijden en bij levenslange lijfrentes komen verzekeraars meestal gunstiger uit de vergelijking dan banken, aangezien zij ook het overlijdensrisico meenemen in hun berekening.

[1] Bron: Moneywise