Gerealiseerde beleggingsrendementen – Januari 2024

Zoals in de terugblik al werd beschreven was het voor zowel aandelen als obligaties een goed kwartaal. Mede door het eveneens goede eerste en tweede kwartaal konden de verliezen van het derde kwartaal ruimschoots worden goedgemaakt. Vooral obligaties deden het verrassend goed. Dit kwartaal was dat goed te zien in de minder offensieve portefeuilles. Dat deze resultaten niet direct gevolgd werden door een sterke opening in 2024 is niet heel bijzonder. Na een eindejaarsrally wordt wel vaker een pas op de plaats gemaakt.

Om u een idee te geven van beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen houden wij de resultaten bij van een aantal wereldwijd gespreide, liquide multi-asset beleggingsfondsen. Deze portefeuilles worden beheerd door nationale en internationale fondshuizen. We hanteren daarbij de indeling: defensief, gematigd defensief, gematigd offensief en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn de vijf best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling om ook het door de beheerder genomen risico mee te nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top vijf van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de year-to-date cijfers (YTD), de standaarddeviatie (Stnd.Dev.) en de gemiddelde kosten (LKF) van deze top vijf meegenomen.

Onderstaande uitkomsten zijn op basis van de rendementen per 31-12-2023.

Defensieve portefeuilles

2023 Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
6.18% 9.03% 9.03% 0.67% 2,86% 7.09% 0.06 0.53%

Gematigd defensieve portefeuilles

2023 Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
5.83% 10.17% 10.17% 2.72% 5,37% 8.41% 0.28 0.51%

Gematigd offensieve portefeuilles

2023 Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
5.61% 11.56% 11.56% 5.27% 7.49% 9.93% 0.43 0.90%

Offensieve portefeuilles

2023 Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
6.66% 13.00% 13.00% 5.8% 8.96% 11.82% 0.45 0.67%