Duurzaam en impactvol beleggen

In elk type belegging, ook in private equity of in vastgoed, zijn tegenwoordig voldoende mogelijkheden om duurzaam te beleggen of om impact te creëren.

Een duurzame belegging is een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling (environmental) of die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling (social). Daarnaast is van belang of de onderneming praktijken op het gebied van goed bestuur volgt (governance). Denk hierbij aan managementstructuren, werknemersrechten, arbeidsbeloning en belastingafdracht. Een dergelijke belegging wordt ook wel ESG-belegging genoemd.

Impact beleggen gaat een stap verder. Hierbij wordt niet alleen beoordeeld of de economische activiteit bijdraagt aan een milieu- of sociale doelstelling, maar tevens of zij erop gericht is deze doelstelling ook daadwerkelijk te behalen. Vaak betreft het hier één of meer van de door de VN gedefinieerde Sustainable Development Goals. Een dergelijke belegging wordt ook wel SDG-belegging genoemd.

 

Meer hierover lezen kunt u in ons artikel ‘Duurzaam beleggen- – daadwerkelijk impact genereren of meeliften op een hype?’

In ons dienstverleningsdocument ‘Duurzaam en Impactvol beleggen’ staat beschreven hoe wij ervoor zorgen dat u inzicht krijgt in de duurzaamheidsrisico’s die u loopt en dat u ook echt in duurzame of impactvolle beleggingen investeert. Dit om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van greenwashing. Zo wordt de praktijk van sommige partijen genoemd om een duurzaamheidsetiket op beleggingen te plakken die dat bij nader inzien amper blijken te zijn.