Private debt

Private debt omvat een bonte verzameling aan beleggingsdoelen en verschijningsvormen. Ook private debt kenmerkt zich door illiquiditeit. Niet-beursgenoteerde leningen zijn minder makkelijk te gelde te maken.

Veel vastgoedinvesteringsfondsen halen naast eigen vermogen in de vorm van participaties ook kapitaal op in de vorm van leningen. Ook de tussenvorm – in aandelen converteerbare leningen – komt voor. Beleggingsdoelen kunnen gerelateerd zijn aan vastgoedinvesteringen, aan ondernemingsactiviteiten of bijvoorbeeld aan de financiering van een bedrijfsopvolger. De minder ‘zakelijke’ leningen betreffen meestal ondersteuning in de privésfeer (familiehypotheken). Ook crowdfunding valt onder deze categorie.

Leningen kunnen onderhands worden verstrekt, maar eventueel ook via een notariële akte, waarbij hypotheekrecht als zekerheid bedongen kan worden. Andere veel voorkomende zekerheidsrechten zijn verpanding en borgstelling.

Wij fungeren graag als klankbord of advocaat van de duivel om uw motieven of die van de inlener te toetsen op realiteitsgehalte en risico.

Zie beleggingsideeën voor het actuele aanbod.