Commercieel vastgoed

De meeste proposities in commercieel vastgoed worden buiten de beurs om aangeboden. Hiervoor geldt – net als bij private equity – dat de verhandelbaarheid meestal beperkt is. Mocht liquiditeit voor u een belangrijk aspect zijn, dan kunt u beter via de beurs beleggen in vastgoedondernemingen.

Beleggen in vastgoed kan door rechtstreeks aan te kopen. Alleen, of samen met anderen. Op kleine schaal kunt u dit zelf doen met bevriende relaties en vervolgens het beheer ook zelf doen of dit uitbesteden aan een beheerkantoor. Op grotere schaal gebeurt dit meestal door daarin gespecialiseerde ondernemingen. De daadwerkelijke investering komt dan op grotere afstand van uzelf te staan en het gaat meer lijken op een ‘gewoon’ aandeel of obligatie. Vastgoedproposities worden vaak via cv’s of maatschappen aangeboden, en soms ook via bv’s of nv’s.

Tot de kredietcrisis was beleggen in commercieel vastgoed echt een hype. Sindsdien is de populariteit van vooral kantoorvastgoed sterk achteruitgegaan. Veel beleggers kwamen erachter dat het geen sinecure is om geld uit dergelijke fondsen terug te trekken. Ook winkelvastgoed heeft de afgelopen jaren behoorlijk aan populariteit ingeboet. Woningvastgoed, tot dan het minst populair vanwege de lagere verwachte rendementen, bleef het relatief gezien het beste doen, vooral in de Randstad. Er komt minder leegstand voor, waardoor de cashflow op niveau blijft. Wel werd er druk ervaren vanuit de financiers, die versnelde aflossingen probeerden af te dwingen. Vaak met succes, waardoor er minder overbleef om te verdelen tussen de participanten.

Inmiddels worden er weer volop vastgoedproposities aangeboden. Nieuwe populaire sectoren zijn recreatiewoningen, studentenwoningen, zorgvastgoed en distributiecentra. Ook bij beleggen in vastgoed is spreiding over meerdere sectoren verstandig. Wij begeleiden u graag bij het zoeken naar en analyseren van dergelijke proposities. Indien nodig schakelen wij ook op dit terrein experts in (zie ook actuele beleggingsideeën). Mocht er ook behoefte zijn aan financiering van vastgoed, dan zijn we u ook graag op dit terrein van dienst met advies en/of bemiddeling (zie ook financieren).

Binnen de categorie vastgoed kennen we nog een aantal specials: monumentaal vastgoed, NSW-landgoederen en buitenlands vastgoed. Buiten de afwegingen die sowieso al voor vastgoed gelden, komen hier ook specifieke fiscale en juridische aspecten om de hoek  kijken. Overigens kan dit de propositie extra interessant maken, vanuit het perspectief van estate planning.