Vermogensbeheer

Bij vermogensbeheer kan sprake zijn van individueel of collectief beheer. Bij individueel beheer sluit u per vermogensbeheerder een contract. Bij collectief beheer belegt u via beleggingspools of beleggingsfondsen en vormt het prospectus het onderliggende contract.

In beide gevallen geeft u een mandaat af aan de achterliggende vermogensbeheerder, ook wel asset manager genoemd. In dat mandaat is de vermogensbeheerder gehouden om zich aan een bepaald beleggingsprofiel te houden. Verder is hij vrij in de aan- en verkopen die hem goeddunken. Bij individueel vermogensbeheer kunnen soms wel vooraf wensen kenbaar gemaakt worden. De beheerder zal daar dan zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden, maar is verder vrij in de uitvoering.

Wij selecteren de partijen die wij voor u het meest geschikt achten. Bij individueel beheer kunnen we kennismakingssessies organiseren als u daar prijs op stelt. Bij collectief beheer doen wij een voorstel voor een mandje met beheerders.

Het voordeel van individueel beheer is het persoonlijke contact met de beheerder. Bij sommige beheerders is er de mogelijkheid om individuele wensen kenbaar te maken. Het voordeel van collectief beheer is dat je makkelijk van beheerder kunt wisselen en geen persoonlijke banden hoeft te verbreken. Ook kunnen eenvoudig meerdere beheerders tegelijkertijd worden aangesteld. Dit kunnen ook beheerders zijn die gespecialiseerd zijn in een bepaald thema. Op deze wijze kunt u uw eigen core-satellite-strategie samenstellen.

Bij individueel beheer is vaak een minimumomvang van de portefeuille noodzakelijk, waardoor spreiding over meerdere beheerders lastiger is. Bij collectief beheer is meestal geen minimum per beheerder vereist of ligt het bedrag veel lager.

Een ander praktisch voordeel van collectief beheer is dat het makkelijker is om ook van de expertise van buitenlandse beheerders en beheerders van pensioenfondsen en verzekeraars gebruik te maken. Daarnaast is het ook zeer geschikt voor pensioen- en lijfrentebeleggingen. Uiteraard is het ook mogelijk om voor een combinatie van beide vormen te kiezen.

Wij volgen diverse individuele vermogensbeheerders met ieder hun eigen stijl en kenmerken. Daarnaast volgen wij een groot aantal profielfondsen ten behoeve van het collectieve beheer en stellen daar een universum uit samen. Elk kwartaal worden de rendementen en risico’s van deze profielfondsen onder de loep genomen en gerangschikt in een best-of-class-portefeuille. Indien een fonds te lang achterblijft bij zijn peers en daar geen acceptabele reden voor is, wordt deze vervangen. In onze nieuwsbrief doen wij ieder kwartaal verslag van de gemiddelde rendementen in de diverse risicoklassen. Zie het item ‘Beleggingsrendementen’ in de rubriek nieuws.