Liquiditeiten

Wij gaan op zoek naar goede rentedeals voor de liquiditeiten die niet nodig zijn voor uw dagelijkse betalingsverkeer. Dit kan zijn in de vorm van termijndeposito’s of als direct opvraagbare tegoeden. Wij zijn continu op de hoogte van actuele rentestanden. Wat ons betreft leidt dat tot selectie van partijen die goede rentes bieden en niet tot het frequent wijzigen van spaarrekeningen – met alle administratieve ballast die daarbij hoort. Want onze ervaring is dat een aantal partijen steeds terugkeert in de top 5 of top 10 van hoogste spaarrentes.

Bekijk actuele rentestanden