Private equity

Ook buiten de beurs om zijn er voldoende mogelijkheden om te participeren in ondernemingsactiviteiten. U kunt bijvoorbeeld direct een belang nemen in een onderneming en eventueel knowhow of zelfs arbeidskracht inbrengen: informal investing. U kunt ook indirect, via een fonds of samenwerkingsverband, samen met anderen eigen vermogen aan ondernemingen ter beschikking stellen. Dit kan vanuit spreidingsoogpunt (diversificatie) verstandig zijn, zeker wanneer het gaat om bedrijven die nog in ontwikkeling zijn of waar andere grote risico’s aan kleven.

Een minpunt van ondernemingsvermogen dat niet aan de beurs genoteerd staat, is de beperktere verhandelbaarheid. Daar staat tegenover dat bij succesvolle afronding hoge rendementen kunnen worden behaald. Ook de afwezigheid van tussentijdse koersschommelingen wordt door beleggers vaak als voordeel ervaren. Daar staat tegenover dat periodieke herwaarderingen grote schokken kunnen veroorzaken.

Bij veel private equity fondsen is niet direct al het kapitaal nodig om bedrijven aan te kopen. Soms kan het wel tot vijf jaar duren alvorens al het toegezegde kapitaal is geïnvesteerd. Meestal komt ook niet alle opbrengst op één bepaald tijdstip tot uitkering. Telkens als een investering te gelde wordt gemaakt, de exit, wordt de opbrengst uitbetaald. Indien een substantieel deel van het vermogen wordt geïnvesteerd in private equity is het daarom belangrijk een goed inzicht te hebben en te houden in de verwachte uitgaande en binnenkomende kasstromen.

Veel private equity wordt geïnvesteerd in nieuwe technologie, in gezondheidszorg en in op duurzaamheid gerichte impact funds. Vaak gaat het hier om beginnende of doorgroeiende ondernemingen, ook wel seed capital of venture capital genoemd. Maar investeren in de ‘oude’ economie kan natuurlijk ook. Vaak gaat dat via participatiemaatschappijen. Er wordt dan kapitaal gevraagd om uit te breiden, om een turn around rond te krijgen of een management buy-out of -buy-in te faciliteren. Preferent aandelenvermogen in de onderneming van een opvolger valt eveneens onder deze categorie.

Ook bij private equity is diversificatie van groot belang. Dit kan het beste door deel te nemen in fondsstructuren met meerdere deelnemingen. Een extra diversificatieronde die bij private equity verstandig is, is de opdeling naar groeifases van ondernemingen. Omdat elke fase zijn eigen dynamiek kent zijn de meeste fondsen gericht op een specifieke groeifase. Een portefeuille met fondsen in verschillende groeifases kan dan voor de benodigde extra diversificatie zorgen.

Zie beleggingsideeën voor het actuele aanbod.