Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

Pensioen

De basis van uw beleggingsplan

Tweede pijler pensioen, netto pensioen, lijfrenterechten, pensioen in eigen beheer, oudedagsreserve, stamrechten… Ziet u door de bomen het bos nog?

U wilt ‘gewoon een goed pensioen’ en geregeld hebben dat er straks een ‘appeltje voor de dorst’ beschikbaar is, maar wat is nu geschikt voor uw situatie? Welk etiket ook van toepassing is, de kern van de opbouw blijft de waardeontwikkeling. Factoren die dit beïnvloeden zijn: de onderliggende rente- of beleggingsproducten, uw beleggingshorizon en de kosten. Uiteraard speelt de fiscaliteit een rol: netto inleg nu, is netto uitkering later en aftrekbare inleg nu is belaste uitkering later. Verschillen in belastingtarief kunnen daarbij interessant zijn, maar zijn op langere termijn niet altijd gegarandeerd.

Invloed op kosten en beleggen

Waar u zelf invloed op uit kunt oefenen – zeker nu pensioenopbouw steeds meer geïndividualiseerd wordt – zijn kosten en beleggingsmogelijkheden en deels ook uw beleggingshorizon. Bij CapitalCare Company hebben we oplossingen bedacht om hieraan invulling te geven. Wij combineren hierbij onze verschillende expertises: pensioenkennis, beleggingssimulatie, manager selectie en asset monitoring.

Onze financiële planning zorgt voor de basis, hoeveel moet je nu reserveren om later het gewenste kapitaal of de gewenste uitkering te kunnen genieten en wat is daarbij het geschikte fiscale etiket. We rekenen met beleggingssimulatie voor u door in hoeverre het beoogde einddoel haalbaar is en welke beleggingsmix daar het beste bij past. Vervolgens vindt de selectie plaats van de voor u geschikte portefeuille managers. Met onze AssetMonitor bewaken we tenslotte rendement en risico en zorgen we ervoor dat de diverse beleggingen blijvend op elkaar worden afgestemd.  Dit herhalen wij minimaal één maal per jaar. Op deze wijze kunnen wij maatwerk leveren en de pensioenbeleggingen beter laten aansluiten op uw overige beleggingen.

Doorbeleggen na pensioendatum

Ook op uw beleggingshorizon heeft u zelf invloed doordat wij u de flexibiliteit bieden om na pensioendatum door te beleggen. Daardoor bent u niet verplicht om de gehele opgebouwde waarde op pensioendatum om te zetten in een periodieke uitkering, hetgeen bij lage rentestanden onvoordelig kan zijn.

Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen

Uiteraard betrekken wij uw totale financiële positie en uw wensen en doelstellingen in ons pensioenadvies. Wij kijken daarbij ook naar risico’s als overlijden en arbeidsongeschiktheid. Deze risico’s worden zo nodig verzekerd. Dit kan in de vorm van een eenmalige kapitaaluitkering zijn of in de vorm van periodieke uitkeringen. Ook uw bestaande bank- en verzekeringsproducten of de in een bv ondergebrachte stamrechten, kunnen wij bijna altijd inzetten of omzetten naar uw nieuwe pensioenplan. Dit voorkomt versnippering en vereenvoudigt het overzicht. Wilt u een vraag stellen of direct met ons in contact komen? Klik hier