Terugblik financiële markten – Juli 2023

Aan het begin van het tweede kwartaal was het nog relatief rustig op de financiële markten. Dit ondanks de recente ondergang van een tweetal regionale Amerikaanse banken en de toegenomen zorg over het hoog opgelopen schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Uiteindelijk werd de maand april afgesloten met licht hogere aandelenkoersen. Ook stegen de koersen van obligaties als gevolg van de dalende rente door de verminderde inflatiedruk.

Vervolgens hield in mei de noodzakelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond de obligatiemarkten in haar greep. Ook aandelenmarkten kwamen hierdoor de eerste helft van de maand onder druk te staan. Europese aandelen daalden gedurende de maand, maar de Amerikaanse aandelenmarkt hield stand. Wereldwijd sloten aandelen de maand mei af met een klein verlies, de MSCI World index daalde 0,3%. Binnen de index presteerden Japanse aandelen het best met +7,0% en Chinese aandelen met -8,4% het slechtst. Europese aandelen verloren 2,2% en Amerikaanse aandelen stegen gemiddeld 0,4%. Obligaties lieten wereldwijd een daling zien van 0,8%.

In juni werd duidelijk dat centrale banken nog niet klaar zijn met renteverhogingen vanwege de aanhoudende inflatie. Daarnaast bereikten ons signalen dat de economische groei aan het vertragen is. Desondanks gingen de aandelenkoersen wereldwijd omhoog met 5,5%. Dit kwam met name door de forse stijging van Amerikaanse technologie aandelen die met Artificial Intelligence (AI) te maken hebben. Op de obligatiemarkten was het een ander verhaal, hier zagen we een daling van de obligatiekoersen met 0,4% als gevolg van de opgelopen rente.

Gezien de afkoelende economie en de nog te verwachten renteverhogingen zijn de vooruitzichten voor veel aandelen niet bepaald gunstig. Op termijn tast dit namelijk de winstgroei van bedrijven gaan. Of dit ook geldt voor de grote Amerikaanse techbedrijven valt overigens nog te bezien. De gestegen rente speelt ook obligaties parten. Het vooruitzicht kan verbeteren als centrale banken een rentepauze inlassen wanneer de inflatie meer onder controle is. Dit zal een gunstig effect hebben op de obligatiekoersen, en uiteindelijk ook op die van aandelen.

Aandelen 2023.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar
MSCI ontwikkelde markten 6,4% 13,6% 13,3% 10,5%
MSCI opkomende markten 0,5% -2,5% 3,3% 2,3%
MSCI alle markten 5,7% 11,7% 12,1% 9,6%
Obligaties (EUR hedged) 2023.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BBgBarc Euro obligatiemix 0,1% -5,4% -5,9% -2,3%
BBgBarc Wereldwijde obligatiemix -0,5% -3,7% -5,0% -1,6%
BBgBarc Wereldwijde bedrijfsobligaties -1,1% -3,1% -5,2% -1,0%

Bronnen: Morningstar, Robeco, Mint Tower