Terugblik financiële markten – Juli 2022

Eerder dit jaar gaven wij aan dat de inflatie naar verwachting zou oplopen en dat de economische groei wereldwijd zou afnemen. Uit de recent verschenen cijfers blijkt dat de inflatie zowel in Europa als in de VS met meer dan 8% is gestegen, in NL zelfs met 10,2%. Terwijl vorig jaar nog door veel centrale bankiers en economen werd verwacht dat de inflatie van tijdelijke aard zou zijn, zien we nu dat deze langer aanhoudt. Vooral de invasie van Rusland in Oekraïne en de langer dan verwachte duur van deze oorlog is hier debet aan.

Door de inflatiegolf is met name in de VS het consumentenvertrouwen flink gedaald, maar ook hier in Europa leidt dit tot lagere consumentenbestedingen. Onze koopkracht wordt immers flink uitgehold door de gestegen energieprijzen, die worden doorberekend in de prijs van veel producten en goederen.

Vanwege de ongekend hoge inflatiecijfers, de sterk gestegen rente en de lagere economische groei(verwachtingen) is de kans op een recessie in de tweede helft van dit jaar toegenomen. Hierdoor zijn de beurzen fors gedaald. Voor zowel aandelen als obligaties is het tot nu toe een zeer teleurstellend jaar. Kijken we naar het verlies op de wereldwijde aandelenmarkten dan bedraagt die year to date -14,2%. Op de eurozone obligatiemarkt zien we een verlies van -10,1%. Alleen de grondstoffenmarkt en de USD op de valutamarkt hielden het droog.

Vooruitzichten

Een eventueel herstel op de beurzen is afhankelijk van de economische groei en de daaruit voortvloeiende winsten van het bedrijfsleven. In het gunstige geval neemt de inflatie niet meer toe en blijft de rente hoog, maar hebben we de grootste stijging gehad. Indien bedrijven de hoge kosten van grondstoffen kunnen doorberekenen zodat de winsten op peil blijven, dan zullen de beurzen hiervan profiteren.

Gaan we echter de kant van een recessie op doordat de economische groei negatief wordt, dan kunnen de financiële markten wederom hard geraakt worden. Door deze onzekerheid zullen we in dat geval voorlopig nog te maken hebben met zeer bewegelijke beurzen en financiële markten. Het blijft dan ook raadzaam om een goed gespreide beleggingsportefeuille aan te houden, zodat schokken voldoende worden opgevangen.

 

Aandelen 2022.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar
MSCI ontwikkelde markten -12,0% -14,4% 9,95% 9,96%
MSCI opkomende markten -5,2% -10,1% 2,7% 3,8%
MSCI alle markten -11,3% -14,2% 9,2% 9,3%
         
Obligaties (EUR hedged) 2022.Q2 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BBgBarc Euro obligatiemix -7,3% -12,9% -3,6% -0,7%
BBgBarc Wereldwijde obligatiemix -5,0% -10,1% -2,7% -0,9%
BBgBarc Wereldwijde bedrijfsobligaties -7,5% -14,3% -2,8% -0,8%