Terugblik Financiële Markten – April 2022

Sinds begin van het jaar neemt de onrust op de financiële markten significant toe. Dit heeft alles te maken met hogere inflatiecijfers en het feit dat de diverse Centrale Banken hun stimuleringsbeleid hierdoor versneld gaan afbouwen. Ook zagen we de geopolitieke spanningen toenemen met uiteindelijk als dieptepunt de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari. Dit veroorzaakte een ware schok op de financiële markten. Naast de enorme menselijke tragedie van deze oorlog, heeft het conflict ook een impact op de macro-economische omgeving. Westerse landen worden geraakt door de sterk stijgende prijzen en mogelijk ook leveringsproblemen van belangrijke grondstoffen zoals olie en gas.

Na de Russische inval daalden de aandelenbeurzen fors, maar zij wisten zich een maand later enigszins te herstellen. Aanvankelijk profiteerden de obligatiemarkten van alle onrust en daalde de rente. Dit was echter van korte duur, twee weken later liepen de obligatierentes weer op vanwege hogere inflatieverwachtingen. Hierdoor daalden de obligatiekoersen fors. In het eerste kwartaal daalden ze gemiddeld met iets meer dan 5% en aandelenkoersen gemiddeld met ruim 3%. Met name aandelen uit de energie- en grondstoffensector wisten de verliezen op de aandelenbeurzen te beperken. Daarnaast presteerden Amerikaanse aandelen beter dan die van Europa.

Vooral de Europese economie wordt geraakt door de oorlog in Oekraïne. Dit komt door de grote afhankelijkheid van Russische energie. De inflatie gaat verder oplopen, terwijl de economische groei vertraagt. Het is overheden er veel aangelegen om de groei op peil te houden. Zo zijn in diverse landen de belasting op energie en de accijns op brandstoffen verlaagd. Daarnaast hebben burgers tijdens de corona pandemie veel gespaard en een buffer opgebouwd waarmee de gestegen (energie)prijzen kunnen worden opgevangen. De vooruitzichten voor aandelen zijn vooralsnog gunstiger dan die voor obligaties. Spreiding van de beleggingsportefeuille blijft van groot belang om schokken op de financiële markten op te kunnen vangen.

 

Aandelen Q1.2022 1 jaar 3 jaar 5 jaar
MSCI ontwikkelde markten -2,4% 16,1% 14,9% 11,4%
MSCI opkomende markten -4,9% -7,2% 4,8% 4,7%
MSCI alle markten -3,2% 13,2% 13,9% 10,8%
         
Obligaties (EUR hedged) Q1.2022 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BBgBarc Euro obligatiemix -5,5% -6,8% -0,5% 0,5%
BBgBarc Wereldwijde obligatiemix -5,1% -5,2% -0,4% 0,1%
BBgBarc Wereldwijde bedrijfsobligaties -6,8% -5,9% 0,5% 0,8%