Spaarrente – Oktober 2020

‘How low can you go?’ vraagt men zich af. Het antwoord van de experts luidt: ‘much lower’. Centrale banken houden de korte rente op een laag peil, overheden pompen geld de markt in en consumenten blijven op hun geld zitten. Niet eens zozeer omdat ze geen geld durven uitgeven, maar puur omdat het minder makkelijk gaat tijdens een lockdown. Tezamen met de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande hoge spaarquote zorgt dit voor veel aanbod van geld en dus structureel lage rentes.

Negatieve spaarrente

Negatieve spaarrentes zijn inmiddels realiteit geworden. Dit betreft nu nog liquiditeiten bij effectenbanken (die geen hypotheekinkomsten hebben om mee te compenseren) en hoge spaarsaldi bij algemene banken. Lagen de drempels tot voor kort op € 1mio. per rekening, inmiddels is dit bij de Rabobank al € 250.000 en ook ING beweegt die kant uit. Bij Triodos Bank is dit zelfs al gezakt tot € 100.000. ABN AMRO telt alle spaarrekening bij elkaar op en rekent vervolgens negatieve rente over het deel boven de € 2,5mio. Over spaarsaldi tot € 100.000 wordt voorlopig nog geen negatieve rente berekend, hoewel Triodos Bank inmiddels wel kosten in rekening brengt voor het aanhouden van een spaarrekening. Dus eigenlijk ook een soort negatieve rente.

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht, maar beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk in Nederland gevestigde filialen van buitenlandse partijen of geheel buiten Nederland gevestigde partijen. In geval van een faillissement dien je je in dit laatste geval tot de overheid van dat betreffende land te wenden.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden zonder opnamebeperkingen en minimum inleg gaat NIBC Direct inmiddels alleen aan kop met 0,15% en volgen LeasePlan Bank met 0,10% en Nationale Nederlanden met 0,07%. Op de vierde plaats vinden we Centraal Beheer met en 0,04% en verder is het 0% of hooguit 0,01%.

Lang vast

Je geld heel lang wegzetten levert wel iets meer rente op, maar je bent dan aanzienlijk minder flexibel. Bovendien moet je boeterente betalen als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen is ligt op 0,55% bij LeasePlan Bank; het hoogste 5-jaars tarief op 0,75% ook bij LeasePlan Bank en het hoogste 10-jaars tarief bij Centraal Beheer met 0,85%.

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent wel dat je regelmatig moet verlengen. Drie maanden vastzetten levert geen hogere rente op dan een direct opvraagbare spaarrekening. Bij zes maanden zijn de rollen omgedraaid sinds vorig kwartaal. NIBC vergoedt nog steeds 0,20%, terwijl LeasePlan Bank is gezakt naar 0,15%. Alle bekendere partijen zitten onder de beste variabele rentetarieven. Negen maanden levert hetzelfde op als zes maanden. Zowel NIBC als LeasePlan Bank vergoeden dan 0,20%. Bij 12 maanden is de volgorde NIBC met 0,40% en LeasePlan Bank met 0,30%. Conclusie: het begint pas interessant te worden wanneer je je geld minimaal 12 maanden kunt wegzetten.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden en beperkingen, waardoor bottom-line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken.