Spaarrente – Juli 2023

Bij de spaarrentes zetten de stijgingen door, vooral bij de kleinere aanbieders van spaarproducten. De grootbanken volgen zoals gebruikelijk op enige afstand.

Globaal overzicht

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen over spaarsaldi tot € 100.000. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht. Wij beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk in Nederland gevestigde filialen van buitenlandse partijen of geheel buiten Nederland gevestigde partijen. In geval van een faillissement dien je je in dit laatste geval tot de overheid van dat betreffende land te wenden en geldt het depositogarantiestelsel van Nederland niet.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden is de rente fors gestegen. De koppositie wordt nog steeds ingenomen door nieuwkomer Bunq. Zij bieden momenteel 2,01%. LeasePLan Bank  volgt op enige afstand met 1,87% en NIBC zit daar vlak achter met 1,60%. De buitenlandse aanbieders met traditioneel hoge rentes gaan tot 2,60% à 2,75%. Soms wel met wat voorwaarden. De bekende Nederlandse grootbanken zitten nog op 1,00%, maar 1,25% is al aangekondigd.

NB genoemde rentes worden vaak vergoed tot een maximaal spaarbedrag. Daarboven geldt dan een lagere rente. Bij ING is dat al voor saldi hoger dan € 10.000.

Lang vast

Ook bij de langere spaarrentes zet de versnelling door. Je geld lang wegzetten levert dus meer rente op, maar je bent aanzienlijk minder flexibel. Het is vervelend als de rente in de tussentijd doorstijgt en dat is nog steeds de verwachting. Je moet boeterente betalen als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt inmiddels op 2,60% bij LeasePlan Bank en Knab. NIBC volgt met 2,45%. 5 jaar vast ligt daar hooguit 0,1% boven (LeasePlan Bank en Knab). Ben je bereid om je geld 10 jaar vast te zetten, dan biedt Centraal Beheer 3,00%. Dit is eenzelfde patroon als bij hypotheekrentes: de rentes bij looptijden langer dan drie jaar stijgen niet of nauwelijks. Dat betekent dat de aanbieders ervan uitgaan dat de hoge rente op korte looptijden geen blijvertje is.

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan bij een stijgende rente meer opleveren, maar betekent dat je regelmatig moet verlengen. Je geld 3 of 6 maanden vastzetten levert geen hogere rente op dan een direct opvraagbare spaarrekening. Bij 12 maanden zit momenteel de echt grote sprong. LeasePlan Bank en Knab bieden daar 2,50%voor aan. Banken die onder een buitenlands depositogarantiestelsel vallen bieden tarieven aan tot 4,0%. Sommige private banks bieden voor hun betere cliënten die hogere bedragen vastzetten, bijvoorbeeld € 500.000, 1 jaars-tarieven aan van rond de 3,00%. Dit kan op dagbasis anders zijn.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden, maxima en beperkingen, waardoor bottom line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. De maximale bedragen waarover rente wordt vergoed liggen bij deposito’s meestal aanzienlijk hoger dan bij vrij opneembare spaarrekeningen.