Spaarrente – Januari 2023

Naast de rente op obligaties zetten ook de spaar- en hypotheekrentes de stijgende lijn voort. Het is weliswaar geen ononderbroken stijging, maar de trend is duidelijk. Zoals we vorig kwartaal ook al signaleerden reageerden de hypotheekbanken als eerste op de stijgende marktrentes. De hypotheekrente is inmiddels dusdanig opgelopen dat de gevolgen voor de woningmarkt voelbaar zijn. Huizen staan langer te koop en er wordt minder overboden.

Bij de spaarrentes zetten de stijgingen ook door, vooral bij de kleinere aanbieders van spaarproducten. De grootbanken  zijn gestopt met het in rekening brengen van negatieve rente op spaartegoeden en vergoeden nu zelfs weer wat rente.

Globaal overzicht

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen over spaarsaldi tot € 100.000. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht. Wij beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk in Nederland gevestigde filialen van buitenlandse partijen of geheel buiten Nederland gevestigde partijen. In geval van een faillissement dien je je in dit laatste geval tot de overheid van dat betreffende land te wenden en geldt het depositogarantiestelsel van Nederland niet.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden is de rente fors doorgestegen. De koppositie is overgenomen door een relatieve nieuwkomer: Bunq. Zij bieden momenteel 1,31%. Centraal Beheer volgt op enige afstand met 0,80% en LeasePlan Bank zit daar vlak achter met 0,75%. De buitenlandse aanbieders met traditioneel hoge rentes bevinden zich tussen Bunq en Centraal Beheer. De bekende Nederlandse grootbanken zitten op de 0,25% lijn.

NB genoemde rentes worden vaak vergoed tot een maximaal spaarbedrag. Daarboven geldt dan een lagere rente. Bij ING is dat al voor saldi meer dan €10.000 euro.

Lang vast

Ook bij de langere spaarrentes zet de versnelling door. Je geld lang wegzetten levert dus meer rente op, maar je bent aanzienlijk minder flexibel. Het is vervelend als de rente in de tussentijd doorstijgt en dat is nog steeds de verwachting. Je moet boeterente betalen als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt inmiddels op 2,05% bij LeasePlan Bank. NIBC volgt met 1,90% en Centraal Beheer en Nationale- Nederlanden komen daar achteraan met 1,65%. 5-jaar vast ligt met 2,20% niet heel veel hoger (LeasePlan Bank). Opmerkelijk is dat de 10-jaars tarieven veelal gelijk of lager liggen dan die bij 5-jaar vast. Centraal Beheer vormt een uitzondering met 2,50%. Dit is eenzelfde patroon als bij hypotheekrentes: de rentes bij looptijden langer dan drie jaar stijgen niet of nauwelijks.

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent dat je regelmatig moet verlengen. Je geld 3 of 6 maanden vastzetten levert geen hogere rente op dan een direct opvraagbare spaarrekening. Bij 12 of 24 maanden wordt het wat interessanter met respectievelijk 1,70% (LeasePlan Bank) en 1,80% (NIBC). Overigens bieden in dit segment de banken die onder een buitenlands depositogarantiestelsel vallen wel substantieel hogere rentes aan: 3,00% voor 12 maanden en 3,40% voor 24 maanden (Banca Progetto, Italië; via Raisin). Of het in de huidige periode van oplopende rentes verstandig is om je rente vast te zetten is zoals eerder aangegeven de vraag.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden, maxima en beperkingen, waardoor bottom line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. De maximale bedragen waarover rente wordt vergoed liggen bij deposito’s meestal aanzienlijk hoger dan bij vrij opneembare spaarrekeningen.