Spaarrente – Januari 2022

Aan het rentefront bleef het dus onrustig, vooral toen de FED bekend maakte dat een groter deel van de inflatie misschien wel niet tijdelijk is. Ook maakte zij bekend dat er in 2022 een aantal renteverhogingen zullen worden doorgevoerd. De Europese Centrale Bank stelt zich een stuk gematigder op in haar uitlatingen en verwacht voorlopig geen renteverhogingen.

Zoals meestal reageerden de hypotheekrentes het eerste op deze berichten en werd op een breed front renteverhogingen aangekondigd, zij het allemaal zeer bescheiden. In de spaarrentes zien we dit nog niet terugkomen. Voor zover er nog wat te verlagen viel gebeurde dat bij de meeste banken en de grenzen voor het berekenen van negatieve rente gingen verder omlaag. Dit was dan meestal doordat de grens niet meer per rekeningsoort telt, maar per relatie. Alle tegoeden op spaarrekeningen en betaalrekeningen worden bij elkaar opgeteld. Vervolgens wordt gekeken of men boven de grens uitkomt, meestal € 100.000, om te bepalen of er negatieve rente in rekening gebracht wordt.

Negatieve spaarrente

Momenteel gelden de volgende drempels bij de grotere algemene banken: ABN AMRO, SNS groep (SNS, ASN, RegioBank en Zwitserleven) en Triodos Bank hanteren nu € 100.000 per relatie en niet meer per soort rekening. Rabobank en ING Bank hanteren nog wel € 100.000 per (soort) rekening. De negatieve rente bedraagt over het algemeen 0,5%. Soms wordt er rentecompensatie aangeboden. Dit is het geval indien de klant bijvoorbeeld ook een grote portefeuille met beleggingen bij diezelfde bank aanhoudt. Deze compensatieregelingen zijn maatwerk.

Over spaarsaldi tot € 100.000 wordt voorlopig nog geen negatieve rente berekend. Sommige banken, zoals Triodos Bank, brengen kosten in rekening voor het aanhouden van een spaarrekening. Dat is eigenlijk ook een soort negatieve rente.

Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van de diverse rentevergoedingen over spaarsaldi tot € 100.000. Wij zijn geen vergelijkingssite en betrekken lang niet alle resultaten in ons overzicht. Wij beogen u een reëel beeld te geven van het huidige niveau. Wij volgen een aantal reguliere Nederlandse instellingen die spaarrekeningen aanbieden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Er zijn partijen die een hogere rente bieden. Dit betreft voornamelijk in Nederland gevestigde filialen van buitenlandse partijen of geheel buiten Nederland gevestigde partijen. In geval van een faillissement dien je je in dit laatste geval tot de overheid van dat betreffende land te wenden.

Variabel

Bij direct opvraagbare tegoeden is er van de reguliere Nederlandse instellingen nog maar één partij over die meer dan 0,01% rente biedt en dat is LeasePlan Bank* met 0,05%. Wil je meer, dan kom je uit bij partijen die onder een buitenlands garantiestelsel vallen. De hoogste op dit moment is Bigbank die 0,30% biedt en onder het garantiestelsel van Estland valt. Renault Bank zit wat lager met 0,25% en de Zweedse partijen Nordax en Klarna daar weer onder met 0,17% en 0,16%.

Lang vast

Je geld lang wegzetten levert iets meer rente op, maar je bent dan aanzienlijk minder flexibel. Het is vervelend als de rente in de tussentijd flink gaat stijgen. Je moet boeterente betalen als je het depot tussentijds wilt openbreken. Het hoogste 3-jaars tarief bij de bekendere Nederlandse partijen ligt op 0,4% bij LeasePlan Bank; het hoogste 5-jaars tarief op 0,5% ook bij LeasePlan Bank en het hoogste 10-jaars tarief bij NIBC met 0,30%.

NB: NIBC kent geen maximaal in te leggen bedrag.

Kort vast

Kiezen voor een kortere rentevast termijn kan een betere optie zijn, maar betekent wel dat je regelmatig moet verlengen. Je geld 3, 6 of 9 maanden vastzetten levert bij de Nederlandse instellingen geen hogere rente op dan bij een direct opvraagbare spaarrekening. Bij 12 of 24 maanden levert het alleen bij NIBC net iets meer op dan bij negen maanden, 0,10% respectievelijk 0,20%. Conclusie: het langer wegzetten wordt pas interessant wanneer je je geld minimaal 12 maanden kunt missen, of wanneer je de zekerheid wilt hebben dat de rente in de tussentijd niet nog lager wordt. Overigens bieden de eerder genoemde buitenlandse banken op deposito’s nog wel substantiële rentes. Bij 24 maanden vast kan dit oplopen tot 1% bij Banca Progetto, een Italiaanse bank. De rekening wordt dan aangehouden bij Raisin, een Duitse broker die ook in Nederland haar diensten aanbiedt.

NB: iedere bank heeft haar eigen voorwaarden, maxima en beperkingen, waardoor bottom line de verschillen groter kunnen zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. De maximale bedragen waarover rente wordt vergoed liggen bij deposito’s meestal aanzienlijk hoger dan bij vrij opneembare spaarrekeningen.

* LeasePlan Bank neemt tijdelijk geen nieuwe klanten meer aan. De genoemde rentes gelden dus alleen voor bestaande LPB-klanten. LPB is overigens onlangs verkocht aan ALD, een Franse partij.