Privé vastgoed via fonds voor gemene rekening zonder overdrachtsbelasting naar bv

Door een aantal aanpassingen in de fiscale wetgeving rondom onroerend goed ontstaat er dit jaar misschien de mogelijkheid om onroerend goed zonder heffing van overdrachtsbelasting over te brengen naar de bv.

In maart 2023 heeft het ministerie van Financiën een internetconsultatie geopend over een conceptwetsvoorstel. Dit voorstel bevat aanpassingen met betrekking tot de vastgoed fiscale beleggingsinstelling (fbi), de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) en het fonds voor gemene rekening (fgr).

In de vakliteratuur worden diverse onderdelen van dit wetsvoorstel nader besproken. Een van de onderdelen van dit wetsvoorstel houdt in dat sommige fondsen voor gemene rekening, de open fondsen, mogelijk niet langer zelfstandig belastingplichtig zijn. Het fonds houdt dan voor de vennootschapsbelasting op te bestaan. Dit kan bij de deelgerechtigden in het open fonds voor gemene rekening leiden tot heffing van vennootschapsbelasting en box 2 heffing. Zij moeten dan afrekenen over meerwaarde, stille reserves etc.

Om onbedoelde extra belastingdruk te voorkomen kent het conceptwetsvoorstel een aantal overgangsmaatregelen, waaronder een aandelenfusiefaciliteit in combinatie met een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Dit laatste zorgt ervoor dat het wetsvoorstel naast bedreigingen ook kansen biedt bij een herstructurering.

Wijzigingen fgr-regime benutten

Stel bijvoorbeeld dat iemand in privé vastgoed heeft dat hij in een bv wil onderbrengen. Maar de heffing van overdrachtsbelasting houdt hem tegen. Nu kan hij met een paar anderen een fgr oprichten, waarin hij zijn vastgoed inbrengt. Per 1 januari 2024 kan hij dan met toepassing van de aandelenfusiefaciliteit het vastgoed vrij van overdrachtsbelasting in een bv onderbrengen.

Deze anderen kunnen bevriende relaties zijn, maar bijvoorbeeld ook de kinderen van de belastingplichtige. Deze derden moeten dan bij elkaar een 10% belang verwerven. Dit zou kunnen geschieden via een schenking. Hier is weliswaar ook overdrachtsbelasting over verschuldigd maar dit kan weer worden verrekend met de schenkbelasting.

Informeert u bij uw belastingadviseur of dit ook voor u een optie zou kunnen zijn. Daarnaast dient u zich te realiseren dat het slechts een concept wetsvoorstel betreft en dat er nog van alles kan wijzigen. Wat de invloed is van de val van het kabinet op de behandeling van het wetsvoorstel moet ook nog worden afgewacht.