Jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. De vrijstelling zal vervolgens per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog belastingvrije schenkingen voor de eigen woning krijgen van € 106.671 per schenker (niet alleen van ouders, maar bijvoorbeeld ook van grootouders of willekeurige derden). Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel.

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders (dus niet voor anderen!) om hun kind in die leeftijdsgroep eenmalig een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Staatssecretaris van Rij van Financiën: “Het kabinet had al afgesproken de vrijstelling in 2024 af te schaffen. De Tweede Kamer heeft de vraag gesteld of hier niet eerder iets aan kon worden gedaan en het kabinet heeft hier meteen werk van gemaakt. De vrijstelling wordt daarom in 2023 fors verlaagd en in 2024 helemaal afgeschaft.”

Het verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en levert €7 miljoen per jaar op.

Bron: Taxence Update woensdag 9 maart 2022