Hypotheekrente – Juli 2023

In dit overzicht geven we u periodiek een globaal overzicht van een aantal tarieven bij de bekendere Nederlandse hypotheekverstrekkers. We gaan hierbij uit van kredieten bedoeld om de eigen woning te financieren zonder NHG. We volgen een vijftal rentelooptijden waarbij tot 50%, tot 75% en tot 100% van de marktwaarde van de woning geleend wordt (bevoorschotting) en waarbij annuïtair wordt afgelost.

Het afgelopen kwartaal zijn de hypotheekrentes bij alle partijen per saldo gestegen. De verhogingen doen zich dagelijks voor. Verlagingen zijn incidenteel en waarschijnlijk meer bijstellingen van eerdere verhogingen. Onderstaande percentages zijn op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief actueel, maar de stijging houdt aan.

Tarieven per 11-07-2023

Bevoorschotting
Looptijd < 50% < 75% < 100%
  1 jaar vast 4,16% 4,27% 4,49%
  5 jaar vast 3,85% 3,94% 4,14%
10 jaar vast 4,05% 4,18% 4,40%
15 jaar vast 4,15% 4,3% 4,58%
20 jaar vast 4,20% 4,35% 4,56%
30 jaar vast 4,30% 4,42% 4,59% !

De pijltjes geven de renteontwikkeling weer sinds het vorige kwartaal. De stijgingen zijn met name te vinden bij de korte rentevast periodes. Interessant is dat er sinds dit jaar weer een 30-jaar rentevast periode is toegevoegd. Deze rentes lijken relatief gunstig ten opzichte van 20 jaar vast. Als je kiest voor een lange rentevast termijn, let er dan wel op dat de voorwaarden een verhuisfaciliteit kennen. Gemiddeld verhuizen mensen namelijk om de 7 jaar. Het zou jammer zijn als je dan dat mooie tarief niet mee kunt nemen.

De vermelde rentes zijn de laagste tarieven die worden gepubliceerd. Momenteel worden de scherpste tarieven aangeboden door Argenta, Merius, Neo (nieuwe partij op hypothekenmarkt met een Duitse moedermaatschappij) en Vista, deze laatstgenoemde in de klasse 100% bevoorschotting. De grootbanken zitten qua tarieven hoger.

De tarieven voor Verhuurhypotheken (via LloydsBank) zitten allemaal tussen 5 en 6%.