Hypotheekrente – Augustus 2021

In dit overzicht geven we u periodiek een globaal overzicht van een aantal tarieven bij de bekendere Nederlandse hypotheekverstrekkers. We gaan hierbij uit van kredieten bedoeld om de eigen woning te financieren zonder NHG. We volgen een vijftal rentelooptijden waarbij tot 50%, tot 75% en tot 100% van de marktwaarde van de woning geleend wordt (bevoorschotting) en waarbij annuïtair wordt afgelost.

Het afgelopen kwartaal zijn de hypotheekrentes nagenoeg gelijk gebleven, ondanks vele wijzigingen die tussentijd hebben plaatsgevonden. De wijzigingen betreffen maximaal 0,05%.

Tarieven per 05-08-2021

  Bevoorschotting
Looptijd < 50% < 75% < 100%
  1 jaar vast 0,70% 0,80% 1,1%
  5 jaar vast 0,85% 0,95% 1,25%
10 jaar vast  0,94% 1,09% 1,29%
15 jaar vast 1,22%  1,33% 1,58%
20 jaar vast 1,37%   1,48% 1,69% 

Aan de pijltjes ziet u de renteontwikkeling sinds het vorige kwartaal. De vermelde rentes zijn de laagste tarieven die worden gepubliceerd. Momenteel worden de scherpste tarieven aangeboden door ASR, ABNAMRO en Florius.

Het afgelopen kwartaal fluctueerden de rentes enigszins. Er deden zich fractionele verhogingen voor, maar ook verlagingen, dat laatste kwam uitsluitend voor bij de 20-jaars rente. Het afgelopen kwartaal is veel geschreven over de sterk opgelopen huizenprijzen en het overbieden dat normaal is geworden. De wijzigingen in de overdrachtsbelasting voor starters hebben niet het gewenste effect gehad. De doorlooptijd bij geldverstrekkers is weer de gebruikelijke termijn van 6-8 weken of korter in geval van  een standaard aanvraag.