Gerealiseerde beleggingsrendementen

Zoals in de terugblik al werd beschreven, begon het laatste kwartaal van 2021 zeer goed. Dit was te danken aan de sterke kwartaalcijfers van bedrijven. In de loop van het kwartaal nam de onrust en daarmee de volatiliteit echter toe, vooral als gevolg van de inflatieverwachtingen. Niettemin werd het vierde kwartaal toch positief afgesloten en ook het jaar 2021.

Om u een idee te geven van beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen houden wij de resultaten bij van een aantal wereldwijd gespreide multi-asset beleggingsfondsen. Deze portefeuilles worden beheerd door onze preferred suppliers: nationale en internationale fondshuizen. We maken daarbij een indeling in drie categorieën: defensief, neutraal en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn de vijf best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling om ook het door de beheerder genomen risico mee te nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top vijf van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de year-to-date cijfers (YTD), de standaarddeviatie (Stnd.Dev.) en de gemiddelde kosten van deze top vijf meegenomen (LKF).

Onderstaande uitkomsten zijn op basis van de rendementen per 31-12-2021.

Defensieve portefeuilles

2021.Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
2,39% 7,90% 7,90% 7,78% 4,65% 6,75% 1,21 0,48%

Neutrale portefeuilles

2021.Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
4,17% 14,21% 14,21% 12,27% 7,02% 9,65% 1,32 0,81%

Offensieve portefeuilles

2021.Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
6,65% 21,25% 21,25% 16,87% 10,15% 13,54% 1,28 0,67%