Gerealiseerde beleggingsrendementen – Juli 2023

Zoals in de terugblik al werd beschreven was het voor aandelen een goed kwartaal en daarmee ook een goed eerste halfjaar. De obligatierendementen stonden weliswaar onder druk, maar werden in de multi-asset portefeuilles overschaduwd door de aandelenrendementen. Al met al werd het daardoor een goed eerste halfjaar voor gemengde portefeuilles.

Of dit doorgetrokken kan worden in het tweede kwartaal zal afhangen van de inflatieontwikkeling en daarmee de rente. Vooral de kerninflatie blijft hoog, hoewel afnemend en ook de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft krap. Het op 12/7 gepubliceerde Amerikaanse inflatiecijfer over juni biedt met 3,0%, terwijl 3,1% was verwacht, in ieder geval hoop.

Om u een idee te geven van beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen, houden wij de resultaten bij van een aantal wereldwijd gespreide, liquide multi-asset beleggingsfondsen. Deze portefeuilles worden beheerd door nationale en internationale fondshuizen. We hanteren daarbij de indeling: defensief, gematigd defensief, gematigd offensief en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn de vijf best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling om ook het door de beheerder genomen risico mee te nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top vijf van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de year-to-date cijfers (YTD), de standaarddeviatie (Stnd.Dev.) en de gemiddelde kosten (LKF) van deze top vijf meegenomen.

Onderstaande uitkomsten zijn op basis van de rendementen per 30-06-2023.

Defensieve portefeuilles

2023.Q2 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
1,23% 3,26% 1,15% 0,67% 1,14% 5,96% 0,15 0,51%

Gematigd defensieve portefeuilles

2023.Q2 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
2,17% 4,92% 4,28% 3,92% 3,09% 8,10% 0,51 0,61%

Gematigd offensieve portefeuilles

2023.Q2 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
2,83% 6,60% 6,32% 6,54% 5,05% 10,69% 0,59 0,90%

Offensieve portefeuilles

2023.Q2 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
3,68% 7,31% 7,73% 8,04% 5,83% 11,57% 0,72 0,66%