Gerealiseerde beleggingsrendementen – Januari 2023

Zoals in de terugblik al werd beschreven, boden de meeste beleggingscategorieën ook in het vierde kwartaal per saldo weinig winst of verlies. Begin november kondigde zich aanvankelijk een fors herstel aan. Ieder sprankje goed nieuws of minder negatief nieuws dan verwacht bracht de markten in beweging. Zoals de meeste analisten verwachtten betrof het echter, net zoals in juli, een schijnherstel in een verder dalende markt, een zogenaamde bear-market rally. Eind december eindigde dan ook in mineur met een AEX-index onder de 700 punten.

Positieve uitschieters waren er uiteindelijk niet echt, op cash en sommige hedge-strategieën na . Beleggers die tevens belangen aanhielden in niet-beursgenoteerde beleggingen zoals direct vastgoed en private debt maakten wel kans om het kwartaal positief af te sluiten. Ook al is dit niet helemaal met elkaar te vergelijken, het kan in ieder geval de pijn wat verzachten.

Om u een idee te geven van beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen, houden wij de resultaten bij van een aantal wereldwijd gespreide, liquide multi-asset beleggingsfondsen. Deze portefeuilles worden beheerd door nationale en internationale fondshuizen. We hanteren daarbij de indeling: defensief, gematigd defensief, gematigd offensief en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn de vijf best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling om ook het door de beheerder genomen risico mee te nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top vijf van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de year-to-date cijfers (YTD), de standaarddeviatie (Stnd.Dev.) en de gemiddelde kosten (LKF) van deze top vijf meegenomen.

Onderstaande uitkomsten zijn op basis van de rendementen per 31-12-2022.

Defensieve portefeuilles

2022.Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
0,68% -10,81% -10,81% -1,05% 0,55% 7,25% -0,07 0,58%

Gematigd defensieve portefeuilles

2022.Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
1,40% -11,71% -11,71% 0,83% 2,16% 10,69% 0,15 0,61%

Gematigd offensieve portefeuilles

2022.Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
0,88% -11,75% -11,75% 2,73% 3,66% 13,06% 0,32 0,85%

Offensieve portefeuilles

2022.Q4 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
1,42% -14,17% -14,17% 3,01% 4,44% 16,39% 0,30 0,66%