De vermogensbeheerder aan het woord: Kathy Thorneycroft

In de rubriek Vermogensbeheerder aan het woord, dit keer de beheerder van het JP Morgan Global Balanced Fund: Kathy Thorneycroft*. Het Global Balanced Fund is een van de paradepaardjes uit de stal van JP Morgan Asset Management. JPMAM is een wereldwijd opererende en toonaangevende vermogensbeheerder voor particulieren, adviseurs en instellingen, met USD 2.2 biljoen onder beheer (per 30 September 2020).

 

Kun je een korte toelichting geven op de huidige portefeuille van het JP Morgan Global Balanced Fund?

Het JPM Global Balanced Fund wordt beheerd door ons Multi-Asset Solutions team. Dit team wordt algemeen beschouwd als een pionier op het gebied van asset allocatie en heeft een 45-jarige geschiedenis om klanten te helpen hun doelstellingen te bereiken middels verschillende beleggingsoplossingen. Per 30 september 2020 had dit team meer dan USD 261 miljard aan activa onder beheer.

Het JPM Global Balanced Fund streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een traditioneel evenwichtig risicoprofiel. Het fonds is opgericht in juli 1995 en heeft per eind november 2020 ruim 3 mrd. EUR onder beheer.

 

Het is vast lastig om verschillende beleggingscategorieën met elkaar te vergelijken. Hoe doen jullie dat?

Het actieve asset allocatie beleggingsproces maakt gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve input over een breed scala aan beleggingscategorieën en heeft onder andere toegang tot het wereldwijde beleggingsplatform van JP Morgan Asset Management. Het Global Multi-Asset Strategy team is samen met de CIO en Senior Portfolio Managers in London en New York uiteindelijk verantwoordelijk voor het bepalen van de asset allocatie.

 

Wat zijn op dit moment de belangrijkste risico’s die de financiële markten kunnen bedreigen en wat zijn jullie vooruitzichten?

Bezorgdheid over de stijging van het aantal COVID-besmettingen heeft geleid tot een ommekeer in het heropenen van economieën. We blijven echter geloven dat we waarschijnlijk het laagste punt van de economische vraag hebben gepasseerd. Macro-economische gegevens komen nog steeds overeen of overtreffen zelfs onze verwachtingen. Ons centrale scenario is een economische groei in 2021 die boven de lange termijn trend ligt.  We hebben ook gezien dat na de verkiezingsonzekerheid de impliciete volatiliteit (redactie: de verwachte beweeglijkheid van effecten) van 40 in oktober tot 25 in november is gedaald.

Een snelle en succesvolle inzet van een vaccin kan overigens een opwaarts risico vormen voor onze standpunten en betekenen dat de groei hoger zal zijn dan verwacht. We houden echter voortdurend toezicht op de dagelijkse gegevens en economische omstandigheden om actief te blijven en marktkansen na te streven zoals ze zich presenteren.

Tegen deze achtergrond blijven we risk on, aangezien we verwachten dat het accommoderende beleid (redactie: ruim geldmarktbeleid van centrale banken) risicovollere activa zal blijven ondersteunen. We handhaven de aandelen overweging, evenals de overweging in hoogrenderende obligaties.

In termen van duration (redactie: rentegevoeligheid van obligaties), handhaven wij onze onderwogen positie t.o.v. de benchmark (redactie: obligaties met een kortere resterende looptijd reageren minder heftig op renteveranderingen) en we geven de voorkeur aan US Treasuries boven Duitse Bunds.

 

Hoe verschilt jullie aanpak ten opzichte van andere fondshuizen en waarom kiezen jullie hiervoor? 

Wij maken gebruik van een gebalanceerde en actief beheerde beleggingsstrategie waarbij we actief sturen op de verdeling tussen aandelen en obligaties, op regio’s en op valutabeheer.

Daarbij combineren we kwantitatieve model gedreven investeringsprocessen met fundamentele inzichten en integreren we het risicomanagement in het beleggingsproces.

Het Multi-Asset Solutions team heeft een trackrecord van inmiddels 50 jaar en wordt ondersteund door 85 beleggingsprofessionals. Zij maken gebruik van eigen research en de kracht van het wereldwijde beleggingsplatform van JP Morgan Asset Management. Op basis hiervan worden fundamentele, macro-economische en kwantitatieve inzichten gecombineerd om tot de uiteindelijke beleggingsbeslissingen te komen.

Deze werkwijze heeft zijn vruchten afgeworpen en is niet onopgemerkt gebleven getuige de vele Awards, waaronder een vijf sterren rating bij Morningstar.

 

Voor wie is het fonds geschikt, wat bedragen de kosten en wat bedroeg het rendement in de afgelopen jaren?

Het JPM Global Balanced Fund is geschikt voor beleggers die willen investeren voor de lange termijn. Dit kunnen zowel ervaren beleggers zijn als beleggers met basiskennis en ervaring met de financiële markten.

Beleggers moeten inzicht krijgen in de risico’s, met inbegrip van het risico van verlies van het gehele geïnvesteerde kapitaal. Daarnaast is van belang dat de doelstellingen en risico’s van het fonds aansluiten bij de eigen beleggingsdoelstellingen en risicotoleranties van beleggers. Het JPM Global Balanced Fund is niet bedoeld als totaaloplossing.

De totale kosten (lkf) van het fonds bedragen circa 0,9% per jaar.

Bron: Morningstar.nl 16 december 2020

* Katy Thorneycroft, managing director, leads Multi-Asset Solutions’ International Portfolio Management team, focusing on multi-strategy investing, including benchmark oriented, flexible and total return strategies, as well as funds of investment trusts. An employee since 1999, Katy was previously a portfolio manager in the convertible bonds team and a member of the Multi-Asset Solutions team in New York. Prior to this, Katy was a portfolio manager in the European Equity group in London focusing on small and mid-cap strategies. Katy obtained a M.Chem. from the University of Oxford and is a CFA charterholder.