Beleggingsrendementen – Oktober 2020

Zoals u al heeft kunnen lezen in de terugblik op de financiële markten stond het afgelopen kwartaal in het teken van verder herstel van de markten, zij het gematigder dan in Q2 en vooral ook onevenredig over de sectoren gespreid.

Om u een idee te geven van beleggingsrendementen bij de verschillende risicoprofielen houden wij de resultaten bij van een aantal breed gespreide wereldwijde beleggingsportefeuilles. Deze portefeuilles worden beheerd door onze preferred suppliers: nationale en internationale fondshuizen. We maken daarbij een indeling in drie categorieën: defensief, neutraal en offensief.

Vervolgens maken wij een best-of-class selectie en nemen daar een gemiddelde van. Best-of-class zijn de vijf best presterende partijen. We kijken daarbij naar de rendementen die behaald zijn in de volgende periodes: laatste kwartaal, laatste jaar, laatste drie jaar en laatste vijf jaar. Daarnaast betrekken we de 3-jaars Sharpe ratio in de beoordeling om ook het door de beheerder genomen risico mee te kunnen nemen.

Op deze wijze ontstaan 5 beoordelingscriteria. Alleen wanneer een beleggingsportefeuille minimaal twee keer eindigt in de top vijf van een categorie telt hij mee als best-of-class. Hieronder ziet u de uitkomsten. Voor de volledigheid zijn ook de year-to-date cijfers (YTD), de standaarddeviatie (Stnd.Dev.) en de gemiddelde kosten van deze top vijf meegenomen (LKF).

Onderstaande uitkomsten zijn de rendementen per 30-09-2020.

Defensieve portefeuilles

2020.Q3 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
2,01% 1,02% 2,30% 2,97% 3,68% 5,94% 0,59 0,58%

 

Neutrale portefeuilles

2020.Q3 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
4,44% 3,85% 7,00% 4,79% 5,21% 9,14% 0,63 0,90%

 

Offensieve portefeuilles

2020.Q3 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Stnd.Dev. SharpeR LKF
3,05% 0,74% 5,12% 5,70% 7,02% 13,22% 0,53 0,63%