Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

Tarieven

In onze tariefstelling hanteren wij zowel uurtarieven als percentages over het vermogen. Hieronder leest u meer over de pakketten die wij voor u hebben samengesteld. Buiten de vergoeding voor onze dienstverlening moet u ook rekening houden met externe kosten en btw.

Fiduciair management

Fiduciair management is ons meest uitgebreide dienstverleningspakket en kent geen beperking in het soort belegging, de beleggingsstijl of de betrokken vermogensbeheerder. Het omvat zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde beleggingen (zoals vastgoed en private equity) en het omvat ook financieren en verzekeren. Fiscale en juridische structurering en estate planning (schenken en nalaten) zijn eveneens onderdeel van dit pakket.

Nadat de planningsfase is doorlopen en de adviezen zijn geïmplementeerd, wordt met behulp van onze Asset Monitor toezicht gehouden op de ontwikkeling van uw vermogen en de risico’s waaraan dit is blootgesteld. Periodiek meten we of u nog op koers ligt om uw doelen te behalen, of dat er bijgesteld moet worden (scenario analyse). Dient er actie ondernomen te worden, dan nemen wij contact op met de betrokken partij(en) en blijven actief betrokken tot alles naar tevredenheid is geregeld. Het spreekt voor zich dat ieder actie zorgvuldig met u wordt afgestemd.

Het arrangement bestaat uit een basispakket dat minimaal afgenomen dient te worden en een aantal uitbreidingen die naar behoefte kunnen worden ingezet. Op die manier heeft u telkens een pakket op maat. In zijn meest uitgebreide vorm creëert u met Fiduciair management uw eigen Family office.

Het tarief bedraagt een combinatie van een uurtarief en een percentage over het vermogen onder management. U ontvangt vooraf een begroting van het aantal uren dat hiermee gemoeid zal zijn en de bijbehorende staffel. Minimum vermogen onder management bedraagt €250.000.

Meer informatie over Fiduciair management

Collectief vermogensbeheer

Wilt u uw portefeuille graag overzichtelijk en kostenefficiënt houden, maar stelt u wel prijs op individuele begeleiding bij het beleggen van uw vermogen, dan is  collectief beleggen in breed gespreide profielfondsen bij uitstek voor u geschikt. Dit kan vervolgens worden aangevuld met thematische beleggingen als u zelf accenten wilt leggen. Op die wijze creëert u uw eigen Core-satellite strategie.

De werkwijze en de volgorde in het stappenplan zijn hetzelfde als bij Fiduciair management, maar kunnen bij Collectief beheer sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het tarief bedraagt een percentage over het beleggingsvermogen en is afhankelijk van de omvang van dat vermogen. Minimum te beleggen vermogen bedraagt €250.000. Dit mag een combinatie zijn van vrij belegbaar vermogen en vermogen in de lijfrentesfeer.

Voorwaarde is wel dat het gaat om beursgenoteerde beleggingsfondsen of indextrackers die kunnen worden aangehouden bij een van onze depotbanken. Wenst u na verloop van tijd uw beleggingsportefeuille uit te breiden met een ander type belegging, dan kunt u overstappen naar Fiduciair management.

Het basistarief bedraagt een percentage over het voor u belegde vermogen volgens onderstaande staffel en geldt voor een portefeuille bestaande uit maximaal 5 profielfondsen.

  • 0,60% per jaar over het Vermogen onder Management tot € 500.000,
  • 0,30% over het meerdere tot € 1.000.000 en
  • 0,15% over het deel daarboven.

Voor uitbreidingen met thematische beleggingen of met meer profielfondsen geldt een opslag die afhankelijk is van de gewenste uitbreiding. Meerwerk zoals het maken van een financiële planning of ander financieel advies geschiedt tegen het monitoringtarief.

Meer informatie over Collectief vermogensbeheer

Vermogensgroeiplan

Indien u nog geen €250.000 kunt inleggen, maar er wel naar streeft om dit te bereiken, dan is het Vermogensgroeiplan de ideale oplossing. U verkeert nog in het opbouwstadium en u zult nog geen behoefte hebben aan continue monitoring. Waar u waarschijnlijk wel behoefte aan hebt is de mogelijkheid om periodiek in te leggen. Een beleggersgiro kan in dat geval goede diensten bewijzen. Zowel bij de opbouw van lijfrentevermogen als bij de opbouw van vrij opneembaar vermogen.

De werkwijze en de volgorde in het stappenplan zijn hetzelfde als bij Fiduciair management en Collectief beheer, maar worden minder frequent herhaald en kunnen sneller en efficiënter worden uitgevoerd.

Het tarief bedraagt 0,60% per jaar over het voor u belegde vermogen met een minimum van €50 per maand. Meerwerk zoals het maken van een financiële planning of ander financieel advies geschiedt tegen het monitoringtarief.

Meer informatie over het Vermogensgroeiplan

Vermogensadvies

Als u slechts behoefte heeft aan een deel van onze dienstverlening, u wilt bijvoorbeeld een financiële planning laten opstellen, een analyse van uw portefeuille laten verrichten of ons gewoon eerst eens uitproberen met een financierings- of verzekeringsproduct, dan kan dat ook. Onze inzet is in dat geval eenmalig en er wordt niet automatisch nazorg geleverd. Het is vervolgens aan u om op tijd een financiële apk te laten verrichten. Uiteraard bent u ook dan bij ons weer aan het goede adres.

Voor deze dienstverlening geldt een uurtarief of een van tevoren afgesproken vaste fee. Bij investeringsadviezen of begeleiding bij een financieringstraject kan ook een combinatie van een uurtarief en een percentage over het investerings- of financieringsbedrag gelden.

Meer informatie over Vermogensadvies

Uurtarief

Wij hanteren de volgende uurtarieven (excl. BTW):

  • Adviestarief: €175,-
  • Monitoringtarief: €125,-
  • Administratietarief: €75,-

Overige kosten

De vergoeding die u voor de dienstverlening van CapitalCare Company betaalt staat los van vergoedingen die partijen als vermogensbeheerders, fondshuizen, beleggingsadviseurs, zakelijke dienstverleners en overige derden u in rekening brengen. De vergoeding van deze derden wordt direct bij u geïnd, of is verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Dit geldt ook voor de beleggingen die u via een van de depotbanken van CapitalCare Company aanhoudt.

Het is voor de meeste van deze derden (wettelijk) niet toegestaan een deel van hun vergoeding aan CapitalCare Company door te betalen. Mocht dit in incidentele gevallen toch voorkomen, dan verrekenen wij dit met de vergoeding die wij aan u in rekening brengen.

Onze VermogensRegisseurs slagen er meestal in om gunstige prijscondities voor u te bedingen. Op deze manier voorkomt u onnodige dubbele kosten en zo houdt u advies en productinvulling gescheiden. Dit is van belang om belangenverstrengeling te voorkomen.

BTW

De vergoeding die u aan ons betaalt kan vaak voor een belangrijk deel aan uw bv of onderneming worden toegerekend. De BTW is dan te verrekenen en wat resteert zijn kosten die aftrekbaar zijn voor de winstbelasting.  Wij adviseren u aan uw accountant of belastingadviseur voor te leggen welke verhouding zakelijk is.

Sommige diensten zijn btw-vrij, zoals het bemiddelen in financieringen en verzekeringen en de daarmee samenhangende advisering. Wilt u een vraag stellen of direct met ons in contact komen?

Neem contact op