Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

Arrangementen

Hieronder leest u meer over de arrangementen die wij voor u hebben samengesteld. In onze tariefstelling hanteren wij zowel uurtarieven als percentages over het vermogen. Buiten de vergoeding voor onze dienstverlening moet u ook rekening houden met externe kosten en btw.

Integraal vermogensmanagement

Integraal vermogensmanagement is ons meest uitgebreide arrangement en kent geen beperking in het soort belegging, de beleggingsstijl of de betrokken vermogensbeheerder. Het omvat zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde beleggingen (zoals vastgoed en private equity).

Nevendiensten als adviseren en bemiddelen bij financieringen en pensioenproducten, fiscale en juridische structurering, begeleiding bij bedrijfsoverdracht, het opzetten van estate planning (schenken en nalaten) en family office services kunnen eveneens onderdeel uitmaken van dit pakket.

Nadat de planningsfase is doorlopen en de adviezen zijn geïmplementeerd, wordt met behulp van onze Asset Monitor toezicht gehouden op de ontwikkeling van uw vermogen en de risico’s waaraan dit is blootgesteld. Periodiek meten we of u nog op koers ligt om uw doelen te behalen, of dat er bijgesteld moet worden. Is dat laatste het geval, dan voeren wij wijzigingen door en zorgen ervoor dat alles weer naar behoren wordt opgelijnd. Het spreekt voor zich dat iedere actie zorgvuldig met u wordt afgestemd.

Het arrangement bestaat uit een basispakket en een aantal uitbreidingen die naar behoefte kunnen worden ingezet. Op die manier heeft u telkens een pakket op maat. In zijn meest uitgebreide vorm creëert u op deze wijze uw eigen Family office.

Het tarief voor het basispakket bedraagt een combinatie van een uurtarief en een percentage over het vermogen onder management. Het uurtarief voor het basispakket bedraagt € 125. Het procentuele deel bedraagt:

  • 0,25% per jaar over Vermogen onder Management tot € 2.500.000,
  • 0,10% over het meerdere tot € 10.000.000 en
  • 0,05% over het deel daarboven.

Minimum vermogen onder management bedraagt €750.000. Dit mag een combinatie zijn van vrij belegbaar vermogen en vermogen in de lijfrentesfeer. Minimum tarief bedraagt € 750 per kwartaal.

De uitbreidingen worden apart in rekening gebracht. Het tarief is afhankelijk van de afgenomen dienst, maar bedraagt meestal een uurtarief. Uurtarieven variëren van € 75 tot € 175.

 

Nader kennismaken? bel ons of stuur een email

CapitalCare Beleggingsplan

Innovatieve en efficiënte manier van beleggen waarbij gebruik wordt gemaakt van de beleggingsvaardigheden van de beste nationale en internationale vermogensbeheerders. Zij spreiden uw vermogen over diverse beleggingscategorieën en werelddelen waardoor een optimale mix van rendement en risico wordt bereikt. Wij stellen vervolgens een mandje voor u samen van meerdere van deze vermogensbeheerders, waardoor ook het beheerdersrisico wordt gespreid. Deze best-of-class selectie aan profielfondsen kan vervolgens worden aangevuld met themafondsen om eigen accenten aan te brengen. Op deze wijze creëert u uw eigen Core-satellite strategie.

De werkwijze en de volgorde in het stappenplan zijn hetzelfde als bij Integraal vermogensmanagement, maar kunnen bij het CapitalCare Beleggingsplan sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het tarief bedraagt een percentage over het beleggingsvermogen en is afhankelijk van de omvang van dat vermogen. Minimum te beleggen vermogen bedraagt €250.000. Dit mag een combinatie zijn van vrij belegbaar vermogen en vermogen in de lijfrentesfeer.

Voorwaarde is wel dat het gaat om beleggingsfondsen of indextrackers die kunnen worden aangehouden bij onze depotbanken of het betreffende fondshuis. Wenst u na verloop van tijd uw beleggingsportefeuille uit te breiden met een ander type belegging, dan kunt u overstappen naar Integraal vermogensmanagement.

Het basistarief bedraagt een percentage over het voor u belegde vermogen volgens onderstaande staffel en geldt voor een portefeuille bestaande uit maximaal 5 profielfondsen.

  • 0,60% per jaar over het Vermogen onder Management tot € 500.000,
  • 0,30% over het meerdere tot € 1.000.000 en
  • 0,15% over het deel daarboven.

Voor uitbreidingen met thematische beleggingen of met meer profielfondsen geldt een opslag die afhankelijk is van de gewenste uitbreiding. Meerwerk zoals het maken van een financiële planning of ander financieel advies geschiedt tegen het monitoringtarief.

 

Nader kennismaken? bel ons of stuur een email

Vermogensgroeiplan

Indien u nog geen €250.000 kunt inleggen, het minimum bij het CapitalCare Beleggingsplan, maar er wel naar streeft om dit snel te bereiken, dan is het Vermogensgroeiplan de ideale oplossing. U verkeert nog in het opbouwstadium en u zult nog geen behoefte hebben aan continue monitoring. Waar u waarschijnlijk wel behoefte aan hebt is de mogelijkheid om periodiek in te leggen en een adviseur van vlees en bloed waar u af en toe mee kunt sparren. Een beleggersgiro kan in dat geval goede diensten bewijzen. Zowel bij de opbouw van lijfrentevermogen als bij de opbouw van vrij opneembaar vermogen.

De werkwijze en de volgorde in het stappenplan zijn hetzelfde als bij Integraal management en het Beleggingsplan, maar worden minder frequent herhaald en kunnen sneller en efficiënter worden uitgevoerd.

Het tarief bedraagt 0,60% per jaar over het voor u belegde vermogen met een minimum van €50 per maand. Meerwerk zoals het maken van een financiële planning of ander financieel advies geschiedt tegen het monitoringtarief.

 

Nader kennismaken? bel ons of stuur een email

Vermogensadvies

Als u geen of nog geen gebruik wilt maken van ons vermogensmanagement, maar wel een beroep wilt doen op onze financiële expertise, dan kan dat ook. U kunt ons inschakelen bij financieringsvraagstukken, portefeuille analyses of het opstellen van een financieel plan. Wij worden ook gevraagd vorm te geven aan nalatenschaps- en schenkingsplanning of het fungeren als zakelijk gevolmachtigde of toezichthouder, al dan niet op basis van een levenstestament.

Voor deze dienstverlening geldt een uurtarief of een van tevoren afgesproken vaste fee. Bij investeringsadviezen of begeleiding bij een financieringstraject kan ook een combinatie van een uurtarief en een percentage over het investerings- of financieringsbedrag gelden.

 

Nader kennismaken? bel ons of stuur een email

Uurtarief

Wij hanteren de volgende uurtarieven (excl. BTW):

  • Adviestarief: €175,-
  • Monitoringtarief: €125,-
  • Administratietarief: €75,-

Overige kosten

De vergoeding die u voor de dienstverlening van CapitalCare Company betaalt staat los van vergoedingen die partijen als vermogensbeheerders, fondshuizen, zakelijke dienstverleners en overige derden u in rekening brengen. De vergoeding van deze derden wordt direct bij u geïnd, of is verwerkt in de koers van het beleggingsfonds.

Het is voor de meeste van deze derden (wettelijk) niet toegestaan een deel van hun vergoeding aan CapitalCare Company door te betalen. Mocht dit in incidentele gevallen toch voorkomen, dan verrekenen wij dit met de vergoeding die wij aan u in rekening brengen.

Onze vermogensmanagers slagen er meestal in om gunstige prijscondities voor u te bedingen. Op deze manier voorkomt u dubbele kosten en houdt u advies en productinvulling gescheiden. Dit is van belang om belangenverstrengeling te voorkomen.

BTW

Als onze vergoeding geheel of deels aan uw bv kan worden toegerekend, dan zijn die kosten aftrekbaar voor de winstbelasting en kan de BTW daarover worden verrekend.  Wij adviseren u aan uw accountant of belastingadviseur voor te leggen welke verhouding zakelijk is.

Sommige diensten zijn btw-vrij, zoals het bemiddelen in financieringen en verzekeringen en de daarmee samenhangende advisering. Wilt u een vraag stellen of direct met ons in contact komen?

Neem contact op