Wijzigingen voor de dga

U heeft ongetwijfeld al het een en ander meegekregen van de door het kabinet aangekondigde wijzigingen voor dga’s/ aanmerkelijk belanghouders. Er dient naar twee belastingsoorten te worden gekeken omde totale belastingdruk te kunnen berekenen. Dit zijn de vennootschapsbelasting die de vennootschap betaalt en de aanmerkelijk belang-/ box 2 heffing die de dga/aanmerkelijk belanghouder verschuldigd is. De dividendbelasting komt weliswaar ook om de hoek kijken, maar dit is een voorheffing op de box 2 heffing en dus geen extra kostenpost.

De vennootschapsbelasting bestaat momenteel uit 2 tarieven: 20% over de eerste 2 ton belastbare winst en 25% daarboven. De box 2 heffing bedraagt 25%. Bij een winstniveau tot 2 ton betekent dit een totale belastingdruk op winst in de vennootschap van 40%. Dit loopt op tot maximaal 43,75%.

Aangekondigd is een verhoging van de box 2 heffing. Daar tegenover staat dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Dit gebeurt naar verwachting in een tweetal stappen in 2020 en 2021. De box 2 heffing bedraagt in 2021 26,9% (26,25% in 2020) en de vennootschapsbelasting 15% (16,5% in 2020) over de eerste twee ton winst en 21,7% (25% in 2020) daarboven. Dit leidt tot een totale belastingdruk van 37,87% voor een winst tot 2 ton en maximaal 42,76% over hogere winsten.

Addertje onder het gras

Niks aan de hand zou je zeggen: iedereen gaat erop vooruit, vooral de wat kleinere dga’s. Zij komen daarmee op ongeveer dezelfde belastingdruk uit als ondernemers zonder vennootschap. Dit is ook de bedoeling van de overheid, het wegnemen van fiscale prikkels.

Wat is nu het addertje? Deze berekening geldt alleen voor nieuwe winsten, dat wil zeggen winst die wordt behaald in 2020 en verder! Oude winsten zijn al met vennootschapsbelasting belast. En dat was nog tegen de oude, hoge vennootschapsbelastingtarieven. In plaats van een verlaging naar 37,87% leidt dit bij oudere winstreserves tot 2 ton  tot een belastingdruk van 41,52%. Dat scheelt bij een winst van precies 2 ton een bedrag van € 7.310,-. Bij hogere ‘oude’ winsten loopt de totale druk op tot 45,18%.

Conclusie: als u toch al van plan was om de komende jaren dividend uit te keren, bijvoorbeeld om dit te verrekenen met schulden van privé aan de bv, dan kan het  een goed moment zijn om dit naar voren te halen.

NB: omdat er meerdere factoren van belang kunnen zijn bij deze afweging raden wij u aan dit met uw accountant of belastingadviseur te overleggen.